Syn.: Dermatea fagi W. Phillips, Dermatella fagi (W. Phillips) Sacc., Pezicula fagi (W. Phillips) Boud., Peziza carpinea Pers. var. carpinea
Čeleď: Dermateaceae Fr. – kožatkovité
Pezicula carpinea
Rozšíření: Je známa z Evropy a Severní Ameriky.
Ekologie: Vyrůstá v červnu až prosinci, plodnice prorážejí kůru na mrtvých větvičkách habrů (Carpinus betulus a Carpinus caroliniana), méně často i buků (Fagus sylvatica). Objevují se ve skupinách.
Pezicula carpinea
Popis: Plodnice (apothecia) jsou pohárkovité s vyklenutým kruhovým terčem bez výrazného okraje, mají průměr 0,5–1,5(–3) mm, jsou téměř přisedlé nebo s krátkým tlustým třeněm. Terč je často deformovaný natlačením plodnic. Za vlhka jsou měkké, masité, mají nažloutlou až světle oranžovou barvu s bělavě ojíněným povrchem, za sucha jsou tuhé, zbarvené okrově až skořicově. Výtrusy jsou velké (18,5–39,5 × 9–14,5 μm), elipsoidní až mírně ledvinovité. Anamorfní forma této houby Cryptosporiopsis fasciculata (Tode) Petr. patří mezi endofytické dřevní houby, jen příležitostně je parazitem.
Záměny: Podobná je vyklenutka bledá (Pezicula livida) rostoucí na větvích a pařezech jehličnanů, vyklenutka skořicová (Pezicula cinnamomea) rostoucí na kůře dubových větví a vyklenutka javorová (Pezicula acericola) rostoucí na větvičkách javorů.
Využití: Nekonzumuje se.
Pezicula carpinea
Pezicula carpinea
Fotografováno ve dnech 18. 6. a 20. 6. 2010 (u Roztok).