Syn.: Boletus sistotrema Alb. et Schwein. ex Sacc., Boletus sistotremoides Alb. et Schwein., Calodon spadiceus (Pers.) Quél., Cladomeris schweinitzii (Fr.) Quél., Cladomeris spongia (Fr.) Quél., Coltricia schweinitzii (Fr.) G. Cunn., Daedalea fusca Velen., Daedalea spadicea (Pers.) Fr., Daedalea suberosa Massee, Hapalopilus schweinitzii (Fr.) Donk, Hydnellum spadiceum (Pers.) P. Karst., Hydnum spadiceum Pers., Inodermus schweinitzii (Fr.) Quél., Inonotus herbergii (Rostk.) P. Karst., Inonotus spongia (Fr.) P. Karst., Inonotus sulphureopulverulentus P. Karst., Mucronoporus spongia (Fr.) Ellis et Everh., Ochroporus sistotremoides (Alb. et Schwein.) J. Schröt., Phaeodon spadiceus (Pers.) J. Schröt., Phaeolus sistotremoides (Alb. et Schwein.) Murrill, Phaeolus spadiceus (Pers.) Rauschert, Phaeolus spongia (Fr.) Pat., Polyporus herbergii Rostk., Polyporus holophaeus Mont., Polyporus schweinitzii Fr., Polyporus sistotremoides (Alb. et Schwein.) Murrill, Polyporus spongia Fr., Polyporus sulphureopulverulentus (P. Karst.) Sacc. et D. Sacc., Polystictus herbergii (Rostk.) P. Karst., Polystictus holophaeus (Mont.) Fr., Polystictus holophaeus (Mont.) Cooke, Polystictus holopleus (Mont.) Fr., Polystictus schweinitzii (Fr.) P. Karst., Romellia sistotremoides (Alb. et Schwein.) Murrill, Xanthochrous waterlotii Pat. – choroš rozděrkový
Čeleď: Fomitopsidaceae Jülich – troudnatcovité
Phaeolus schweinitzii
Rozšíření: Celý Holarctis.
Ekologie: Roste v červnu až listopadu, trvanlivé odumřelé plodnice lze na stanovišti sledovat velmi dlouho. Jedná se o poměrně častý druh zejména borových, ale i smrkových a modřínových lesů, masově se vyskytuje v místech polomů a vývratů. Parazituje na kořenech jehličnanů.
Popis: Plodnice mohou mít průměr od několika centimetrů až po půl metru. V mládí jsou kulovité nebo vejčité, okrově zbarvené, postupně (jak plodnice narůstá) dochází ke zplošťování a pásovitému nepravidelnému rozrůstání do stran (stále si však zachovává nepravidelně kruhovitý obrys). Svrchní pokožka starších plodnic je plstnatá až chlupatá, tmavě hnědá, uprostřed až do černa. Okraj plodnic tvoří žlutavý val dorůstajících tkání, který podhrnutím přechází do hymenoforu. Rourky jsou kompaktní, mělké, pravidelné. Zajímavostí je korkovitost a malá hmotnost plodnic při vysušení.
Využití: Nejedlý druh.
Poznámka: Významný v lesnictví – díky monokulturnímu hospodářství jde o významného škůdce.
Phaeolus schweinitzii
Phaeolus schweinitzii
Fotografováno ve dnech 13. 7. 2005 (Říčany) a 3. 8. 2005 (Děčínsko, Jílové).