Pokud se rozhodnete jet vlakem z Prahy do Mladé Boleslavi, nemůžete minout sotva hektarový železniční násep u obce Tišice v blízkosti Neratovic. Toto území bylo v roce 1986 vyhlášeno tehdejším Okresním národní výborem v Mělníku jako chráněný přírodní výtvor, později přehlášený do kategorie přírodní památka.
Tišice
Předmětem ochrany jsou rozvolněné porosty psamofilní vegetace na uměle vytvořené písečné duně s výskytem kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) a dalších ohrožených a vzácných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium), přesličky Mooreovy (Equisetum x moorei) a růže galské (Rosa gallica).
JurineaHelichrysum
Mezi dalšími výraznými druhy lze zmínit paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum), kostřavu ovčí (Festuca ovina), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), radyk prutnatý (Chondrilla juncea) a další.
Přestože pro udržení rozvolněných porostů by byla nejoptimálnější pastva, vzhledem k malé rozloze a blízkosti trati je tato možnost téměř vyloučena. K zabránění zarůstání území agresivnějšími druhy se svah alespoň každoročně kosí.
Jurinea
I přes tuto cílenou péči zde byl sinokvět chrpovitý při návštěvě 4. 7. 2005 nalezen pouze v několika jedincích. Jde o dramatický pokles, jehož důvody nejsou zcela jasné – např. ještě v roce 1985 je odtud uváděno kolem 800 listových růžic. Podobné je to u silně ohroženého smilu písečného, který je zastoupen sotva dvěma trsy (ještě v roce 1985 byl zastoupen téměř 1300 jedinci).
Helichrysum arenarium