Syn.: Hypnum undulatum Hedw., Buckiella undulata (Hedw.) Ireland
Čeleď: Plagiotheciaceae Fleisch. – lesklecovité
Plagiothecium undulatum

Plagiothecium undulatum

Rozšíření: Západní a střední Evropa, jih Evropy jen v horách, Severní Amerika, Přední Asie.
V ČR roste spíše ve vyšších nadmořských výškách (2/3 lokalit je v nadmořské výšce vyšší než 700 m). Vyskytuje se ve pískovcových skalních městech, kde v inverzních polohách roste i v nižších nadmořských výškách. S pěstováním jehličnatých lesů se šíří do nižších poloh. Jedná se o oceánický druh, proto od západu na východ republiky jeho rozšíření vyznívá.
Ekologie: Na vlhkých, kyselých lesních půdách, nejčastěji v jehličnatých lesích. Hojně v pískovcových oblastech na surovém humusu.
Popis: Statný druh vytvářející poléhavé, ploše olistěné lodyhy, které mohou být až 15 cm dlouhé. Listy střechovité, zdánlivě dvouřadé, světle zelené. Vejčitě podlouhlé, vyduté, příčně vlnkaté, symetrické. Žebro dvojité, krátké. Dvoudomý druh, vzácně plodný, štět 4 cm dlouhý s vodorovnou až nachýlenou tobolkou.
Záměny: Záměna téměř nemožná. Všechny ostatní druhy rodu Plagiothecium jsou výrazně menší, to platí i o nejvíce podobném druhu Plagiothecium neckeroideum, který je v ČR velmi vzácný.
Plagiothecium undulatum
Fotografováno v srpnu 2005 (Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály).