Syn.: Acrostichum polypodioides L., Marginaria polypodioides (L.) Tidestrom, Polypodium polypodioides (L.) Watt
Čeleď: Polypodiaceae J. Presl et C. Presl – osladičovité
Pleopeltis polypodioides
Rozšíření: Amerika a Afrika. Vyskytuje se v oblasti od amerického státu Delaware po Floridu, západně po Texas, severně po Illinois, dále areál pokračuje tropickou Amerikou (od Mexika přes západní polovinu Brazílie až po Argentinu), objevuje se i ve východní a jižní Africe. V tomto rozsáhlém areálu se rozlišuje 6 variet, dvě v Severní Americe – P. p. var. michauxiana (jihovýchod USA) a P. p. var. erythrolepis (západní Texas a severní Mexiko).
Ekologie: Roste epifyticky na kmenech a větvích stromů (např. Quercus virginiana a šácholany), ale také na skalách, plotech, zdech a podél vodních toků. V období sucha listy zasychají, obnovují se opět při dostatku vláhy.
Pleopeltis polypodioides
Popis: Drobná kapradina s plazivým větveným oddenkem, 1–2 mm širokým, plevinatým. Listy jsou 15–25 cm dlouhé, 7–10 cm široké, v obrysu vejčité až kopinaté, hluboce členěné do střídavých, celokrajných úkrojků, které jsou zelené, na rubu plevinaté. Výtrusnicové kupky jsou okrouhlé.
Poznámka: Tato kapradina dokáže bez újmy ztratit až 75 % své vody. V roce 1979 byla její regenerační schopnost sledována i v beztížném stavu v kosmu.
Pleopeltis polypodioides
Pleopeltis polypodioides
Pleopeltis polypodioides
Fotografováno v květnu 2014 (USA, Louisiana, New Orleans).