Syn.: Humboltia macrorhiza (Lindl.) Kuntze, Pleurothallis rhizomatosa Schltr., Xenosia macrorhiza (Lindl.) Luer
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Pleurothallis macrorhiza
Rozšíření: Andský druh, vyskytuje se pravděpodobně jen v oblasti od jižního Ekvádoru po střední Peru.
Ekologie: Terestrická, zřejmě litofytická, snad i epifytická orchidej, roste ve vlhkých horských, většinou čihoulových lesích, v křovinách, na skalách, v nadmořských výškách zhruba od 2400 až do 3800 m.
Pleurothallis macrorhiza
Popis: Vytrvalá bylina s poměrně dlouhým plazivým nebo dokonce i přímým oddenkem, z nějž vyrůstají jen velmi krátké jednolisté lodyhy s hroznovitým květenstvím, které zpravidla nepřesahuje list. Ten je úzce až podlouhle obkopinatý, 4–6 cm dlouhý a asi 0,9–1,2 cm široký, na bázi klínovitý, celokrajný, na vrcholu špičatý. Květenství je hroznovité, 1–4květé, vyrůstá z paždí listu po 1–3(–4); květy jsou poměrně velké, žluté až hnědožluté, horní vnější okvětní lístek je kopinatý, až 1,3 cm dlouhý, postranní vnější okvětní lístky jsou na bázi srostlé, skoro stejně dlouhé jako lístek horní; vnitřní okvětní lístky jsou mnohem menší, dosahují asi třetiny délky lístků vnějších, jsou kopisťovité až klínovité, odstálé; pysk je asi dvakrát delší než vnitřní okvětní lístky, vejčitý až kosočtverečný, na vrcholu zaokrouhlený; sloupek je štíhlý, slabě obloukovitě prohnutý, skoro stejně dlouhý jako vnitřní okvětní lístky nebo o něco kratší. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Všechny orchideje jsou chráněny mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Částí literatury je tento taxon spojován s druhem Pleurothallis spiralis, jehož květenství by však mělo přesahovat list a pysk by se měl podobat vnitřním okvětním lístkům. Některé současné mezinárodní botanické databáze jej spojují dokonce s druhem Stelis purpurea, což se však při srovnání popisů jeví jako mylné. Zdá se, že zde prezentovaná rostlina se skutečně nejvíce podobá Schweinfurthově charakteristice druhu Pleurothallis macrorhiza (Orchids of Peru, 1959).
Pleurothallis macrorhiza
Pleurothallis macrorhiza
Pleurothallis macrorhiza
Pleurothallis macrorhiza
Fotografovala Věra Svobodová, dne 17. 9. 2015 (Peru, Parque Nacional Huascarán).