Charles Plumier se narodil dne 20. 4. 1646 v Marseille, zemřel 20. 11. 1704 v Puerto de Santa Maria u Cadizu. Francouzský botanik a cestovatel.

Ve svých šestnácti letech vstoupil do řádu paulánů (zakladatel Franciscus de Paula), studoval především matematiku a fyziku, dobře kreslil i maloval. Byl vyslán do kláštera v Římě, kde studoval botaniku u cisterciáka Paola Boccone (1633–1704), který pocházel ze Sicílie. Po návratu do Francie s Josephem Pittonem de Tournefort cestoval po jižní Francii (pobřeží Provence, Languedoku) a sbírali rostliny. V roce 1689 byl řádem vyslán na Francouzské Antily, po této úspěšné cestě byl roku 1693 na příkaz Ludvíka XIV. jmenován královským botanikem a uskutečnil další cesty na Antily a do Střední Ameriky v letech 1693 a 1695. Byl asistentem dominikána Jean-Baptiste Labata (1663–1738), který botanizoval v Západní Indii (tedy v Americe). V roce 1704 uskutečnil 4. cestu, při které navštívil Peru, místa původu chinovníku. Při návratu onemocněl zánětem pohrudnice a zemřel.
Byl to jeden z nejdůležitějších botanických výzkumníků své doby, např. v roce 1703 popsal z ostrova Hispaniola v Karibiku rod Fuchsia. Měl mnoho žáků, mezi které patří např. francouzský kněz, botanik a výzkumník Louis Feuilleé (1660–1732).
Sepsal Description des plantes de l´Amerique, Paris 1693 (108 obrazů, z toho polovina kapradiny); Nova plantarum americanum genera, Paris 1703–04 (asi 700 druhů), Traité des fougères de l´Amerique, Paris 1705. Celkem napsal 31 rukopisů.

V botanické nomenklatuře se používá zkratka jeho jména PLUM. Na jeho počest pojmenoval Tournefort rod Plumiera, toto jméno převzal Linné, dnes se jméno používá ve tvaru Plumeria L., plumerie, Apocynaceae. K jeho jménu se vztahuje také mnoho druhových jmen, např. Dieffenbachia plumieri, Cicerbita plumieri, Hieracium plumieri, Lactuca plumieri, Begonia plumieri, Bromelia plumieri.
Plumeria rubra