Syn.: Podalyria kunthii Walp., Podalyria lanceolata (E. Mey.) Benth., Podalyria styracifolia Sims, Podalyria subbiflora DC., Sophora calyptrata Retz.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Podalyria calyptrata
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis. Vyskytuje se pouze na jihu provincie Western Cape v Jihoafrické republice, a to jen v území od Kapského poloostrova po Tulbagh a Bredasdorp.
Ekologie: Roste v křovinách nebo ve vlhkých lesících podél potůčků v úžlabinách kamenitých svahů, budovaných živinami chudými pískovci. Lokality se nacházejí v oblastech s mírnými, vlhkými zimami a suchými léty. Vystupuje až do nadmořské výšky 1000(–1250) m. Vonné květy jsou opylovány převážně hmyzem.
Podalyria calyptrata
Popis: Keřík až malý stromek dorůstající výšky 0,3–5(–6) m. Listy jsou střídavé, jednoduché, vejčité nebo eliptické, 2–6 cm dlouhé a 1–3 cm široké, tmavozelené, v mládí tence hedvábitě chlupaté. Květy vyrůstají nejčastěji jednotlivě v paždí listů na koncích větviček, jsou souměrné, 2–3 cm dlouhé; poupata jsou kryta hedvábitě chlupatými, srostlými listenci, které tvoří jakousi čepičku; kalich je krátce trubkovitý, sivozelený, s červeným nádechem, kališní cípy jsou nestejné, delší než trubka; koruna je sytě růžová, pavéza je v ústí světlejší a s tmavými tečkami, vzácněji mohou být celé květy bílé; tyčinek je 10, jsou srostlé pouze na bázi; v semeníku se vyvíjí 6–18 vajíček ve 2 řadách. Plody jsou zaškrcované lusky až 4 cm dlouhé a 1,5 cm široké; semena jsou obdána dužnatým masíčkem.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je tento taxon hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Do rodu Podalyria se řadí 20–25 jihoafrických druhů vzhledu malých keříků, keřů nebo menších stromků. Převážná většina z nich je vázána na květennou oblast Capensis, ale několik druhů přesahuje i do provincií Western a Eastern Cape a KwaZulu-Natal do sousedních fytogeografických jednotek.
Podalyria calyptrata
Podalyria calyptrata
Podalyria calyptrata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).