Syn.: Podalyria canescens Eckl. et Zeyh.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Podalyria sericea
Rozšíření: Vyskytuje se v malém areálu v jihozápadním cípu Afriky v jihoafrická provincii Western Cape. Lokality leží mezi zálivem Saldanha Bay a Kapským poloostrovem.
Ekologie: Roste na pískovcových nebo žulových výchozech podél pobřeží a na písčitých půdách na vnitrozemských plošinách, nejčastěji provází vegetaci formace renosterveld, v územích se zimními srážkami. Netoleruje mrazy, vůči ohni není odolný a obnovuje se ze semen. Lokality se nacházejí od hladiny moře do výšky kolem 500 m.
Podalyria sericea
Popis: Menší keř vysoký 0,3–1(–3) m; větvičky tence plstnaté. Listy jsou střídavé, jednoduché, obvejčité až obkopinaté, 1–3 cm dlouhé a 0,6–1,5 cm široké, na obou stranách lesklé, přitiskle hedvábitě chlupaté, na bázi klínovité, celokrajné, s plochým nebo lehce podvinutým okrajem; palisty chybějí. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů na velmi krátkých stopkách, jsou 8–10 mm dlouhé; kalich je krátce zvonkovitý, hedvábitě chlupatý, s nestejně dlouhými šídlovitými cípy, delšími než kališní trubka; koruna je modrofialová, růžová nebo bílá, pavéza je velká, obvejčitá až téměř okrouhlá, hluboce dvoulaločná, křídla jsou drobnější, podlouhlá až obkopinatá, člunek je zakřivený; tyčinek je 10, s nitkami na bázi srostlými; semeník je chlupatý. Lusky jsou podlouhlé nebo obvejcovité, nafouklé, přitiskle hedvábitě chlupaté, s 6–18 semeny ve 2 řadách; semena mají nevelké masíčko.
Ohrožení a ochrana: Druh byl v minulosti hojný, avšak vlivem destrukce lokalit při pobřeží, spjatých s postupující urbanizací, se stal vzácným a ohroženým. Stávající lokality jsou zčásti ohroženy invazí zavlečených druhů nebo nevhodným požárovým managementem. V jihoafrickém červeném seznamu (2009) je hodnocen jako zranitelný (VU – vulnerable). V současné době existuje asi jen 13 populací, z nich pouze v jediné je více než 100 individuí, celkový počet jedinců je nižší než 5000.
Podalyria sericea
Podalyria sericea
Podalyria sericea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, West Coast National Park).