Karel Polák se narodil dne 25. ledna 1847 v Miřejovicích u Veltrus, zemřel 17. února 1900 v Praze. Úředník, amatérský botanik a entomolog.

Polák

Údajů o jeho životě se nám podařilo získat jen poměrně málo, o to jsou jistě cennější. Do historie botaniky se zapsal obzvláště autorstvím určovací příručky Trávy: analytický klíč k určování trav v Čechách a na Moravě domácích a hojněji pěstovaných (Praha, Klub přírodovědecký 1896). Tato kniha má 62 stran, obsahuje také několik ilustrací.
Studoval na gymnáziu v Jičíně, povoláním byl úředník, účetní v Lomnici nad Popelkou a v Praze, byl také preparátorem v přírodovědeckém závodě Václava Friče (jednalo se o velmi úspěšný podnik, který se zcela specializoval na přírodniny, zejména na výrobu školních pomůcek).
Byl zakládajícím členem Přírodovědeckého klubu, v této organizaci vedl i entomologické exkurze, jeho Trávy byly údajně příručkou, kterou si opatřil každý člen Přírodovědeckého klubu. Sbíral rostliny pro L. Čelakovského, především ve středním Polabí, v Krkonoších, severních Čechách, okolí Prahy, našel pro Čechy několik nových významných druhů rostlin, například Samolus valerandi, Cladium mariscus, Ceterach officinarum, Gymnadenia conopsea subsp. densiflora, Sideritis montana, Nepeta nuda, Hypericum elegans, Aira praecox aj. Při svých cestách poznal také květenu jihovýchodních Alp a podnikl i delší cestu do severního Bulharska. Věnoval se i zoologii, zvláště entomologii. Publikoval také v časopise Vesmír.

Jeho jméno se objevuje v botanické literatuře ve formě POLÁK, v IPNI figuruje ve 22 záznamech.