Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Polycarena lilacina
Rozšíření: Endemit malého území na jihozápadě Jihoafrické republiky v provincii Western Cape – lokality leží přibližně mezi městečkem Piketberg a okolím zálivu Saldanha Bay.
Ekologie: Stanovištěm jsou písčitá místa v nízkých nadmořských výškách (do 200 m), často v dosahu mořského pobřeží. Lokality leží v území s převažujícími zimními srážkami a častým výskytem mlh.
Polycarena lilacina
Popis: Drobná jednoletá bylina vysoká 5–25 cm; lodyha je pravidelně olistěná, žláznatě chlupatá. Dolní listy jsou vstřícné, horní střídavé, čárkovitě obkopinaté až obkopinaté, na okraji často oddáleně zubaté. Květenství je zkrácený koncový hrozen; listeny jsou přirostlé ke květní stopce; květy jsou 5četné; kalich je trubkovitý, nevýrazně dvoupyský, s podlouhlými cípy kratšími než je kališní trubka; koruna je řepicovitá, nevýrazně souměrná, bílá nebo světle fialová, s žlutou skvrnkou v ústí korunní trubky, korunní trubka je přímá, 13–16 mm dlouhá, chlupatá, cípy jsou ploše rozložené; tyčinky jsou 4, dvoumocné, delší dosahují ústí korunní trubky; semeník je dvoupouzdrý, čnělka dosahuje ústí koruny. Plody jsou vejcovité tobolky; semena jsou početná, křídlatá.
Poznámka: Rod Polycarena je úzce vázán na jižní Afriku, všech 17 dnes rozlišovaných druhů se vyskytuje výhradně v Kapské a Západokapské provincii a z Jihoafrické republiky omezeně přesahuje do jižní Namibie.
Polycarena lilacina
Polycarena lilacina
Polycarena lilacina
Fotografováno dne 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, West Coast National Park).