Syn.: Goniophlebium scouleri J. Sm., Polypodium carnosum Kellogg, Polypodium pachyphyllum D. C. Eaton
Čeleď: Polypodiaceae Berchtold et J. Presl – osladičovité
Polypodium scouleri
Rozšíření: Roste na pacifickém pobřeží Severní Ameriky, od kanadské Britské Kolumbie až po mexickou provincii Baja California.
Ekologie: Skalní štěrbiny, řidčeji na půdě nebo i jako epifyt na kmenech některých jehličnanů (např. smrku Picea sitchensis), často v dosahu rozstřikovaných kapiček mořského příboje. Ve velmi vlhkém přímořském klimatu na živinami chudých půdách, z minerálních substrátů preferuje vyvřeliny.
Polypodium scouleri
Popis: Stálezelená kapradina s plazivým světlým oddenkem o průměru 3–12 mm, pokrytým hnědými, někdy světleji lemovanými plevinami. Listy jsou oddálené, 5–60 cm dlouhé a 2–15(–27) cm široké; řapík je silný; čepel je kožovitá, v obrysu vejčitě kopinatá, peřenosečná, laloky čepele jsou podlouhlé až čárkovité, obvykle více než 12 cm široké, celokrajné nebo drobně vroubkované, na vrcholu obvykle zaokrouhlené; žilky se při okraji spojují a tvoří obvykle jednu řadu políček. Kupky výtrusnic jsou rozmístěné podél střední žilky, okrouhlé, zpravidla více než 3 mm v průměru; ostěry chybějí.
Polypodium scouleri
Polypodium scouleriPolypodium scouleri
Polypodium scouleri
Polypodium scouleri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 7. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island, French Beach); Jindřiška Vančurová, dne 25. 8. 2017 (USA, Oregon, Cape Perpetua).