Syn.: Panax bernieri Baill. ex Drake
Čeleď: Araliaceae Juss. – aralkovité
Polyscias bernieri
Rozšíření: Endemit ostrova Réunion. Na ostrově se vyskytují ještě nejméně 4 velmi podobné endemické druhy tohoto rodu; některé z nich byly rozlišeny teprve v 80. letech 20. století.
Ekologie: Roste ve velmi vlhkých horských tropických lesích, ovlivňovaných každoročním monzunem a navíc i pravidelnou kondenzací oblačnosti. Vyskytuje se v nadmořských výškách 1300–1700 m.
Polyscias bernieri
Popis: Keř nebo štíhlý stromek vysoký 5–8 m. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 1–3 páry lístků, dolní pár je často posunut těsně nad listovou bázi; lístky jsou obvejčité až obkopinaté, 8–15 cm dlouhé a 5–10 cm široké, kožovité, lesklé, celokrajné, na okraji podvinuté, na vrcholu zašpičatělé. Květenství představuje lata okolíků; květy jsou oboupohlavné, 5–7četné. Plody jsou drobné kulovité peckovice.
Poznámka: Jednotlivé druhy rodu Polyscias na Réunionu se kromě detailních znaků na listech a květech liší afinitou k různým typům lesů, vázaných na odlišná výšková rozpětí. Druh Polyscias bernieri provází mlžné horské lesy s početným zastoupením epifytů.
Polyscias bernieri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 15. 9. 2008 (Réunion, Foręt de Bébour, Bras Cabot).