Syn.: Aspidium munitum Kaulf., Polystichum solitarium (Maxon) Underw. ex Maxon
Čeleď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité
Polystichum munitum
Rozšíření: Roste na západě severoamerického kontinentu od Britské Kolumbie po Kalifornii, vzácněji i ve vnitrozemí ve státech Idaho a Montana; poněkud odlišná izolovaná populace roste na mexickém ostrově Guadalupe.
Ekologie: Typická součást podrostu ve stinných jehličnatých lesích na hlubších, živinami bohatších půdách s dostatkem humusu typu moder a mull, preferuje oceanické klima.
Polystichum munitum
Popis: Stálezelená kapradina s krátkým oddenkem; pleviny jsou červenohnědé až černohnědé. Listy vyrůstají v růžici, jsou 20–150 cm dlouhé a 5–25 cm široké; čepel je kožovitá, tmavozelená, v obrysu úzce kopinatá, zpeřená, lístky jsou kopinaté, 1–15 cm dlouhé, někdy až srpovitě zahnuté, na bázi klínovité, ouškaté, na okraji pilovité, s dopředu směřujícími zoubky, na vrcholu zašpičatělé. Kupky výtrusnic tvoří řadu mezi střední žilkou a okrajem lístku, jsou okrouhlé, ostěry jsou brvité.
Využití: Tmavozelené, pomalu vadnoucí listy se využívají pro výrobu smutečních věnců. Za tímto účelem se listy hojně sbírají v přírodě a dokonce i vyvážejí do Evropy.
Polystichum munitumPolystichum munitum
Polystichum munitum
Polystichum munitum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, 7. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, French Beach).