Syn.: Polypodium setiferum Forssk., Polystichum angulare C. Presl
Čeleď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité
Polystichum setiferum
Rozšíření: Těžiště areálu leží ve vyšších polohách Středozemí, kde se vyskytuje od Portugalska po Turecko, v severní Africe od Maroka po Tunisko. V západní Evropě ale zasahuje poměrně daleko na sever do Skotska, Nizozemska a Německa. Dále roste v Makaronésii (Azory, Madeira a Kanárské ostrovy), v asijské části Turecka, na Krymu a na Kavkaze.
Ekologie: Provází podrost listnatých nebo borových lesů, často na vápnitých substrátech. Vyhovuje mu polostinné až stinné prostředí a humózní, živinami dobře zásobené půdy.
Polystichum setiferum
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s oddenkem pokrytým plevinami; v trsu bývá 4–10 listů. Listy jsou tence kožovité, v obrysu kopinaté, 30–70(–120) cm dlouhé, k bázi jen málo zúžené, světle zelené až žlutozelené, většinou na zimu odumírají; řapík je pokrytý plevinami; čepel je 2krát zpeřená, na líci s výjimkou vřetene téměř lysá, úkrojky prvního řádu jsou 4–14 cm dlouhé, úkrojky druhého řádu jsou nápadně asymetrické, na bázi náhle zúžené do 1–1,5 mm dlouhého řapíčku, ostře zubaté, vrcholový zoubek je protažen do osinky asi 1 mm dlouhé; kupky výtrusnic jsou pravidelně dvouřadě rozmístěné v ploše na rubu čepele, okrouhlé, 0,6–0,8 mm v průměru, ostěra je vytrvalá, okrouhlá, přirostlá uprostřed, světle hnědá.
Ohrožení a ochrana: V řadě zemí vzácnější druh, zákon jej chrání například v Maďarsku a Švýcarsku.
Polystichum setiferum
Polystichum setiferum
Polystichum setiferum
Polystichum setiferum
Polystichum setiferum
Fotografováno dne 15. 5. 2016 (Černá Hora, Kotor).