Syn.: Populus ×euroamericana (Dode) Guinier, Populus deltoides × nigra
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus × canadensis
Rozšíření: Druh vznikl křížením topolu bavlníkového (Populus deltoides) a topolu černého (Populus nigra) asi v roce 1750 ve Francii. V Evropě hojně vysazovaný druh. V České republice se nejčastěji objevuje v nižších až středních polohách.
Ekologie: Světlomilná a teplomilná dřevina, vysazovaná na minerálně bohatých a čerstvě vlhkých půdách, s vyšší hladinou podzemní vody. V hustých výsadbách trpí houbovými chorobami.
Populus × canadensis
Popis: Statný strom dorůstající výšek kolem 25–40 m, s širokou korunou a hladkým kmenem, který mívá v průměru kolem 1–2 m. Z počátku má hladkou borku, která záhy hrubě rozpukává. Pupeny jsou hnědavé, lepkavé a cca 1–2 cm dlouhé. Listy bývají široce trojúhelníkovitě vejčité, 6–12 cm dlouhé a 4–10 cm široké, na bázi pak široce klínovité až uťaté. Řapík je 4–7 cm dlouhý, z boku smáčklý a často načervenalý. Jehnědy jsou cca 3–8 cm dlouhé, přičemž samčí jsou červenavé a kratší, samičí mají lysý semeník a 2–4 žlutozelené blizny. Plody jsou vejcovité a asi 0,5 cm dlouhé, v 10–15 cm dlouhých jehnědách. Kvete v březnu a v dubnu před olistěním.
Populus x canadensisPopulus × canadensis
Význam: Lesnicky i sadovnicky dříve velmi často pěstovaný druh a mimo intravilán patrně nejčastěji vysazovaný topol a to zejména v oblasti lužních lesů a podél vodních toků. Rychlerostoucí, avšak krátkověký druh, který vyniká neobyčejně rychlým růstem, jeho porosty je možno těžit již ve 20 až 40 letech. Dříve hojně vysazován v ochranných lesních pásmech, větrolamech, při zpevňování břehů, u zemědělských objektů a na různých dalších místech, které bylo nutné rychle ozelenit. Existuje velké množství obtížněji rozlišitelných kultivarů.
Populus × canadensis
Fotografováno dne 27. 7. 2010 (Zlín, Louky).