Syn.: Scolymocephalus lanceolatus Kuntze
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Protea lanceolata
Rozšíření: Endemit nevelkého území v jižní části Jihoafrické republiky, kde roste v provincii Western Cape. Areál se rozkládá v pahorkatině Potberg a v nížině kolem řeky Riversdale až po průsmyk Robinson Pass.
Ekologie: Roste v křovité formaci fynbos na bílých vápnitých píscích, které vznikly ze sedimentárních korálových vápenců, řidčeji i na štěrcích. V území panuje klima s převažujícími zimními srážkami a suchým obdobím během léta. Lokality leží od hladiny moře jen do výšky 200 m.
Protea lanceolata
Popis: Stálezelený přímý keř, dorůstá výšky 2–4 m; kmen může mít až 10 cm v průměru; letorosty jsou lysé. Listy jsou střídavé, přisedlé, přímé, obkopinaté, 5–7,5 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, modrozelené, lysé, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené. Květenství je obráceně kuželovitý strboul na koncích větví, 7–8 cm dlouhý a 5–7 cm široký; vnější zákrovní listeny jsou vejčité, 8–14 mm dlouhé, zelené, hnědě lemované, vnitřní vejčité až kopinaté, 2,5–4 cm dlouhé, lysé, na bázi na okraji někdy s krátkými červenými brvami; okvětí je na bázi srostlé, 5,6–6,5 cm dlouhé, bílé, na vrcholu s červenými chloupky; čnělka je 5,5–6 cm dlouhá, skoro rovná, na vrcholu s tenkým, nezřetelně odlišeným nosičem pylu. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je tento druh klasifikován jako zranitelný (VU – vulnerable). Hlavním důvodem je invazní šíření akácie Acacia cyclops.
Protea lanceolata
Protea lanceolataProtea lanceolata
Protea lanceolata
Protea lanceolata
Protea lanceolata
Protea lanceolata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Kirstenbosch National Botanical Garden).