Syn.: Scolymocephalus neriifolius Kuntze
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Protea neriifolia
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Western a Eastern Cape, a to v pohořích od Kleinwinterhoek Mountains na západě po Port Elizabeth na východě, především ve vnitrozemí, jen ve východní části areálu sestupuje až k moři.
Ekologie: Provází vegetaci fynbos na kyselých, chudých pískovcích, vystupuje až do nadmořské výšky 1300 m. Květy opylují ptáci i hmyz, zejména brouci. Požáry ničí dospělé rostliny, oheň přežívají pouze semena, která na spáleništích dobře klíčí. Nažky se šíří větrem.
Protea neriifolia
Popis: Stálezelený keř vysoký 1,5–3(–5) m, kmínek dosahuje tloušťky 10–40 cm. Listy jsou střídavé, přisedlé, podlouhlé, 10–18 cm dlouhé a 1,4–3 cm široké, v mládí hustě krátce chlupaté, později olysalé, zelené, na bázi klínovité, po stranách rovnoběžné, celokrajné, na vrcholu tupé nebo zaokrouhlené. Květenství je elipsoidní strboul 10–13 cm dlouhý a 6–8 cm široký; vnější zákrovní listeny jsou vejčité, 1–1,5 cm dlouhé, vnitřní jsou obkopinaté až úzce kopisťovité, 9–11 cm dlouhé, krémové, růžové až karmínově červené, na vrcholu s černými chloupky; okvětí je 7–10 cm dlouhé, bílé; čnělka je rovná, 5,5–7,5 cm dlouhá, kratší než zákrov. Plody jsou chlupaté nažky.
Záměny: Patří do skupiny „bradatých“ druhů s elipsoidními až válcovitými květenstvími, jejichž vnitřní zákrovní listeny nesou charakteristickou „bradu“ černých chloupků. Podobné jsou zejména Protea laurifolia, Protea lepidocarpodendron a Protea lorifolia. Tyto druhy se navzájem liší např. barvou, šířkou a oděním listů; jen výjimečně tvoří smíšené populace.
Protea neriifoliaProtea neriifolia
Protea neriifoliaProtea neriifolia
Ohrožení a ochrana: Druh se spíše větším areálem a se stabilními populacemi. V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) figuruje ve skupině taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rostliny tohoto druhu zaznamenali evropští kolonisté již v roce 1597 a poprvé byly vyobrazeny v roce 1605. Platného popisu a jména se jim ale dostalo teprve v roce 1810.
Protea neriifolia
Protea neriifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 16. a 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Garden Route National Park, Kranshoek; Diepvalle).