Syn.: Protea arborea Houtt., Protea grandiflora Thunb.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Protea nitida
Rozšíření: Druh s poměrně velkým areálem v květenné říši Capensis. Roste v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, od Kapského poloostrova po pohoří Bokkeveld na sever a Elandsberg na východě.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos, na štěrkovitých nebo kamenitých půdách, na podkladu kyselých, chudých pískovců, vystupuje až do nadmořské výšky 1200 m. Květy jsou opylovány ptáky. Vůči požárům je relativně odolná, má schopnost obrážet z báze kmene. Nažky se šíří větrem a semena klíčí teprve po požáru.
Protea nitida
Popis: Stálezelený statný keř až křivolaký stromek vysoký 2–5(–10) m; kmínek může dosahovat průměru až 40(–100) cm. Listy jsou střídavé, přisedlé, eliptické, 8–18 cm dlouhé a 1,5–6 cm široké, v mládí svítivě červené, později modrozelené, na bázi klínovité až zaokrouhlené, lysé, na vrcholu tupé nebo zaokrouhlené. Květenství je strboul 8–16 cm dlouhý, za květu širší než dlouhý; vnější zákrovní listeny jsou vejčité, 1–1,5 cm dlouhé, stříbřitě šedé, někdy hedvábitě chlupaté, vnitřní jsou kopinaté, 3–4,5 cm dlouhé, krémově žlutobílé, řidčeji narůžovělé; okvětí je 6–7,5 cm dlouhé, bílé; čnělka je obloukovitá, 6–8 cm dlouhá, delší než zákrov, na vrcholu s úzkým nosičem pylu. Plody jsou chlupaté nažky.
Ohrožení a ochrana: Protea s jedním z největších areálů mezi jihoafrickými druhy, relativně méně ohrožená. V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je zařazena mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Protea eximia
Protea nitida
Protea nitida
Protea nitida
Protea nitida
Protea nitida
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21. a 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Prince Albert Hamlet a Kapské Město, Table Mountain).