Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Protea rubropilosa
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, kde roste v provinciích Limpopo a Mpumalanga. Lokality tvoří pruh podél pohoří Drakensberg Mountains mezi městy Wolkberg a Lydenberg.
Ekologie: Roste v křovinatých porostech nebo v řídkých lesících převážně na jižních svazích hor v nadmořských výškách 1400–2300 m. Geologickým podkladem jsou kyselé pískovce a křemence, zdejší klima je charakterizováno letními srážkami a v sušších obdobích roku četnými mlhami, takže celkový roční úhrn zde dosahuje i více než 1000 mm. Druh je poměrně odolný vůči požárům, po kterých dobře zmlazuje. Květy opylují hlavně ptáci, méně i hmyz; plodenství zůstávají dlouho na rostlinách a semena klíčí především po požárech.
Protea rubropilosa
Popis: Velký pomalu rostoucí dlouhověký stálezelený keř až strom, dorůstá výšky 2–4 m, za příznivých okolností až 8 m; pokud má stromový vzrůst, má pravidelnou kulovitou korunu a průměr kmene až 45 cm; mladé větve jsou zelené, později borka tloustne a nabývá červenohnědou barvu. Listy bez rozlišené svrchní a spodní strany se tvoří na koncích větví, jsou střídavé, obkopinaté, 12–25 cm dlouhé a 3–6,5 cm široké, kožovité, lysé, hladké, celokrajné, se zaokrouhleným vrcholem. Květenství má sametově chlupaté, červenohnědé, světle lemované zákrovní listeny, vnější jsou vejčité, 1–1,5 cm dlouhé, vnitřní kopinaté, až 5 cm dlouhé; okvětí je sytě růžové až červené, 5–8 cm dlouhé; 4 tyčinky jsou kratičké; čnělka je červená, 5–7 cm dlouhá. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Současné populace jsou stabilní a v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je druh hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Jeden z druhů rodu, který nepatří do vegetace fynbos, jeho areál se nachází zcela mimo Capensis. Rod Protea je gondwanského původu, obsahuje celkem asi 115 druhů, z nichž v Kapské provincii jich roste asi 70; ostatní se vyskytují dále na sever v Africe a několik málo jich dokonce překračuje rovník; Protea elliottii se vyskytuje až v Kamerunu a jihovýchodní Nigérii.
Protea rubropilosaProtea rubropilosa
Protea rubropilosa
Protea rubropilosa
Fotografováno dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).