Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Protea scolymocephala
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste jen na západě provincie Western Cape v území od úpatí horské skupiny Gifberg po Kapský poloostrova a na východ po městečko Hermanus.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos na písčitých pláních a na úpatí svahů, na kyselých a živinami chudých půdách, zejména v blízkosti vodotečí, lokality leží v nadmořské výšce do 100 m. Opylovací mechanismus tohoto druhu není znám. Plodenství dlouhodobě vytrvává na keři a nažky se uvolňují teprve při požáru, který keř nepřežije. Nažky se šíří větrem a klíčí teprve po chladném období, následujícím po požáru.
Protea scolymocephala
Popis: Stálezelený keřík nebo menší keř, dorůstá výšky 0,5–1,5 m. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovitě obkopinaté až velmi úzce kopisťovité, 3,5–9 cm dlouhé a 0,3–0,6 cm široké, zelené až poněkud šedozelené, lysé, na vrcholu zašpičatělé. Květenství je strboul 3,5–4,5 cm v průměru; vnější zákrovní listeny jsou vejčité, s hnědavou skvrnou, lysé, jen na okraji brvité, vnitřní obkopinaté, za květu ploše rozložené, krémově zelenobílé až žlutozelené; okvětí je 1,5–2,5 cm dlouhé, zelenavé, na vrcholu někdy růžové až hnědavé, lysé; čnělka je zakřivená, 1,2–2,5 cm dlouhá, kratší než zákrov, na vrcholu s bílým nosičem pylu. Plody jsou chlupaté nažky.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že tento druh roste v nížinách, je více ohrožen než druhy s vazbou na svažitá stanoviště. Za posledních 20 zaniklo asi 30 % lokalit v důsledku urbanizace a zintenzivnění zemědělství. V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) se dostal mezi taxony ohrožené (VU – vulnerable).
Protea scolymocephala
Protea scolymocephala
Protea scolymocephala
Protea scolymocephala
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus).