Velmi izolovaný ostrov Ascension leží asi 1700 km od pobřeží Afriky a patří k paleotropické Oblasti ostrovů Svaté Heleny a Ascension. Je vulkanického původu a vznikl teprve asi před jedním milionem let; rozlohou je o něco větší než město Jihlava, ale menší než Opava – 88 km2. V nižších částech je pokrytý lávovými proudy, nejvyšší vrchol stratovulkánu (Green Mountain) dosahuje výšky 859 m n. m. Průměrná roční teplota je zde asi 26 °C, za tuto dobu spadne jen 142 mm srážek.
Ascension
Když na ostrově přistáli v roce 1501 první Evropané, našli v nižších částech ostrova polopoušť s nízkými rozvolněnými křovinami dominantního endemického pryšce Euphorbia origanoides. Na nejvyšších vrcholech ostrova se nacházela vegetace s převládajícími kapradinami (např. Asplenium ascensionis, Stenogrammitis ascensionensis, Pteris adscensionis a Ptisana purpurascens) a trávou Sporobolus caespitosus. Květena je extrémně chudá, nynější badatelé uvádějí, že původních je jen 25 druhů cévnatých rostlin, z nich je 10 endemitů.
Na ostrov přišli první osadníci v roce 1815, záhy poté zde vznikla námořní základna; v jejím zázemí začala pastva koz a ovcí, rozšířily se krysy i zdivočelé kočky, byly vysazovány nepůvodní rostliny. Mnohé z autochtonních druhů jsou nyní velmi vzácné a tři zdejší endemické druhy již asi vyhynuly – kapradina Dryopteris ascensionis, tráva Sporobolus durus a keřík Oldenlandia adscensionis (Rubiaceae). Další kapradina Anogramma ascensionis byla nezvěstná od roku 1958 a byla znovu nalezena až v roce 2009. V současné vegetaci jsou ze zavlečených druhů největším problémem americká akácie Prosopis juliflora, invazní ovocná dřevina Psidium guajava, pokryvná americká bylina z čeledi odulovitých (Melastomataceae) Clidemia hirta a tráva Melinis minutiflora, v nejvyšších polohách i zázvorovitá Alpinia zerumbet.
Ascension
Články o provincii:

Tento soupis zaznamenává všechny původní druhy rostlin ostrova Ascension:

Sousedící floristické provincie: