Syn.: Hypnum trifarium F. Weber et D. Mohr, Calliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Kindb., Scorpidium trifarium (F. Weber et D. Mohr) H. K. G. Paul
České mená: roket trojřadý (Opiz 1852), bařinatka třířadá (Kotlaba 1995)
Slovenské mená: barinovec trojradý (Kotlaba 1995, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité / pavučinovcové
Pseudocalliergon trifarium
Rozšírenie: Holarktický druh, ťažisko rozšírenia je v severných oblastiach, v Európe predovšetkým Škandinávia a v oblasti Alp, inde iba veľmi vzácne, v strednej Európe takmer vyhynutý druh. Na americkom kontinente je rozšírený tiež na severe, smerom na juh výskyt zasahuje až do Dominikánskej republiky, Kolumbie a Venezuely.
V Českej republike veľmi vzácne na niekoľkých lokalitách iba na Českolipsku, v južných Čechách na Třeboňsku, v okolí Jihlavy, je udávaný aj z Hrubého Jeseníku. Na Slovensku mimoriadne vzácny druh, v súčasnosti známy z jedinej lokality na Spiši, ešte pred niekoľkými rokmi bol výskyt potvrdený aj na jednej lokalite v Liptovskej kotline, v ostatných rokoch sa ho nedarí overiť.
Ekológia: Barinovec trojradý sa vyskytuje na vápnitých slatinách, kde obsadzuje miesta so stabilnou a najvyššie položenou hladinou podzemnej vody – zarastá šlenky a ich brehy. Za priaznivých ekologických podmienok tvorí čisté porasty pokrývajúce hladinu vodných plôšok. Na jedinej známej slovenskej lokalite je súčasťou reliktnej asociácie zväzu Caricion davallianae: Amblystegio-Caricetum limosae, ktorá je rozšírená predovšetkým v Škandinávii a v Alpách. Porasty asociácie sú iniciálnym štádiom vegetačného krytu na reliktných rašeliniskách a intenzívne sa zúčastňujú zarastania jazierok.
Pseudocalliergon trifarium
Opis: Pabyľka je dlhá až 15 cm, žltozelená, zlatozelená alebo žltohnedá, iba na špičkách zelená, červovitého vzhľadu, na priereze okrúhla. Palístky sú šupinovito pritisknuté, široko oválne až okrúhlo vajcovité so zaokrúhlenou, jemne vrúbkovanou kapucňovitou špičkou. Bunky v krídlach palístkov sú obdĺžnikové a zreteľne ohraničené, čepeľové bunky sú 6–9× dlhšie ako široké. Tobolka je podlhovastá, zakrivená, v strednej Európe je tento machorast plodný iba veľmi zriedkavo.
Pseudocalliergon trifarium
Pseudocalliergon trifariumPseudocalliergon trifarium
Ohrozenie a ochrana: Barinovec trojradý je v strednej Európe mimoriadne ohrozený druh. Väčšina lokalít v celej strednej Európe zanikla odvodnením a následnou devastáciou, na mnohých lokalitách druh, ktorý je veľmi citlivý na výšku hladiny podzemnej vody, vymizol, aj keď lokalita ostala zdanlivo prakticky neporušená. Na poslednej známej slovenskej lokalite je existencia populácie kriticky ohrozená zmenami vo vodnom režime. V Čechách aj na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené (§) a zároveň kriticky ohrozené druhy.
Poznámka: Jeden z glaciálnych reliktov v bryoflóre strednej Európy.
Pseudocalliergon trifarium
Foto: 19. 10. 2004 a 10. 5. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny), 2. 10. 2004 (Poľsko, podhorie Tatier) a 16. 8. 2006 (Švédsko, Škandinávske pohorie).