Syn.: Bicchia albida var. tricuspis (Beck) E. G. Camus, Gymnadenia albida f. subalpina Neuman, Gymnadenia albida var. tricuspis Beck, Gymnadenia aschersonii Brügger ex M. Schulze, Leucorchis albida f. tricuspis (Beck) Soó, Pseudorchis albida var. tricuspis (Beck) Kreutz, Pseudorchis tricuspis (Beck) Landolt
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Pseudorchis albida subsp. tricuspis
Rozšírenie: Hory Európy. Je známy z hôr Balkánskeho polostrova, Karpát a Álp. V ČR pravdepodobne nerastie, na Slovensku sa objavuje vo vápencových pohoriach Karpát.
Ekológia: Horský vápnomilný druh, rastie na alpínských lúkach, výslnných stanovištiach, až do výšky 2700 m n. m. Kvitne v máji až júli.
Pseudorchis albida subsp. tricuspis
Opis: Trváca hľuznatá rastlina. Je 10–40 cm vysoká, s 3–7 obrátene vajcovitými listami na priamej stonke. Súkvetie je husté, 2–8 cm dlhé, kvety sú polootvorené, výnimočne kleistogamické a autogamické, malé, nažltlé alebo belavé. Okvetné lístky sú približne rovnako dlhé (2–3 mm), oválne, pysk je 2,5 mm dlhý, trojlaločný, postranné laloky pysku sú približne rovnako dlhé ako prostredný lalok. Plodom je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku nie je tento taxón zaradený medzi ohrozené ani chránené druhy, zrejme bol v minulosti prehliadaný, nebol rozlišovaný od nominátneho poddruhu. Bolo by vhodné ho do zákonnej ochrany aj Červeného zoznamu SR pridať. Medzinárodne chránený taxón CITES.
Poznámka: V rámci druhu Pseudorchis albida existujú 3 rozlíšiteľné taxóny: Pseudorchis albida subsp. albida, ktorý rastie na kyslých podkladoch a jeho postranné laloky pysku sú kratšie ako lalok prostredný, vyššie popísaný P. albida subsp. tricuspis a P. a. subsp. straminea vyskytujúci sa v severských oblastiach, ktorý je zavalitejší s väčšími kvetmi, ostrohou dlhšou ako 2,5 mm a spodnými listeňmi dlhšími ako 10 mm.
Pseudorchis albida subsp. tricuspisPseudorchis albida subsp. tricuspis
Pseudorchis albida subsp. tricuspis
Foto: 26. 6. 2011 (Albánsko, Prokletije, Thet).