Ptolemaios II. Philadelphos narodil se roku 309 př. n. l., zemřel roku 246 př. n. l. Vladař.

Syn zakladatele dynastie Ptolemajovců v Egyptě (vojevůdce Alexandra Velkého – Ptolemaia I. Sótera), král egyptský, měl sestru Arsinoe a nevlastního bratra Ptolemaia Kerauna. Oženil se s dcerou Lysimacha, důstojníka Alexandra Velikého, který se po Alexandrově smrti stal králem Thrákie. Jeho manželka se také jmenovala Arsinoé (Arsinoé I.). Naopak jeho sestra Arsinoé se stala manželkou Lysimacha. Philadelphos Keraunos se přidal k jinému důstojníkovi Alexandra Velikého, Seleukovi, kterého později zavraždil. Po Lysimachově smrti Ptolemaios Keraunos oženil s nevlastní sestrou Arsinoé a nechal zavraždit její syny (ta zase nechala zavraždit Lysimachova syna z předchozího manželství). Po tom, co Ptolemaios Keraunos padl na Balkáně v bojích s Kelty, vládychtivá Arsinoe se vrátila do Egypta. Tam obvinila manželku Ptolemaiovu Arsinoé I. ze spiknutí a poslala ji do vyhnanství. Pak se provdala za vlastního bratra, což neodporovalo egyptské tradici (tzv. královský incest), ale pro Řeky to bylo nepřijatelné. Ptolemaios II. měl zájem o vědy a umění, pravděpodobně přenechal vládu Arsinoé II.
Přídomek Philadelphus znamená – milující sourozence (phileo – miluji; adelphos bratrský, příbuzný), a přídomek philadelphos by měl spíše náležet Arsinoé II.

Jméno bylo použito pro rod Philadelphus L., pustoryl, Philadelphaceae.
philadelphus-coronarius