Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Pulicaria stephanocarpa
Rozšíření: Endemit Sokotranského souostroví v Indickém oceánu, nejhojněji na hlavním ostrově Sokotra, ale roste i na menších ostrůvcích Samha a Abd al Kuri. Jeden ze 7 endemických druhů blešníků na ostrovech.
Ekologie: Nízké křoviny v nižších a středních polohách ostrova, od pobřeží až po vápencové plošiny do nadmořských výšek kolem 800 m. Na některých místech dominanta vegetace, zejména v západní části Sokotry.
Pulicaria stephanocarpa
Popis: Hustý, bohatě větvený polokeř s dřevnatějícími větvičkami a jizvami po odpadnutých odumřelých listech. Listy jsou dužnaté, s prodlouženým řapíkem a lžícovitou, 1–2 cm dlouhou čepelí, nejširší těsně před vrcholem a na okraji mělce vroubkovanou. Úbory vyrůstají jednotlivě na delších stopkách, jejich zákrov je krátce válcovitý, s přitisklými, čárkovitými, víceřadě uspořádanými zákrovními listeny. Jazykovité květy chybějí, přítomen je pouze 0,5–0,7 cm široký teč tvořený bělavými až žlutavými květy trubkovitými, jen o něco delšími než zákrov. Nažky mají vnější řadu chmýru tvořenou šupinami. Celá rostlina pronikavě voní.
Záměny: Pulicaria stephanocarpa a Pulicaria aromatica se od ostatních druhů rodu na ostrově odlišují absencí jazykovitých květů. Druhý jmenovaný se však vyznačuje tenkými, zřetelně řapíkatými listy s vejčitou čepelí; na jeho nažkách tvoří vnější řada chmýru souvislý věneček.
Pulicaria stephanocarpa
Pulicaria stephanocarpa
Fotografovala Věra Svobodová, dne 21. 4. 2010 (Jemen, severozápad ostrova Sokotra).