Syn.: Pulmonaria mollissima auct. non A. Kern., Pulmonaria dacica auct. non Simonk. et Sauer
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Pulmonaria murinii
Rozšíření: Předkarpatsko (matransko)-panonsko-subsarmatsko-jihosibiřský, kontinentální druh. V ČR se nevyskytuje. Na Slovensku nejzápadnější lokalita v lese Dubník u Seredi. Zřídka na jižních svazích karpatských předhůří, hojný v Ipeľsko-rimavské brázdě, zřídkavý také ve Slovenském krasu a na Východoslovenské nížině.
Ekologie: Roste na okrajích teplých světlých lesů, pasekách, křovinách, mezích, zřídka v xerotermních travnatých společenstvích všech geologických substrátů. V SR max. do 390 m n. m. (Quercion pubescenti-petraeae, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei).
Popis: Vytrvalá bylina s černým, šikmým, vícehlavým oddenkem. Kořen silný, provazovitý. Lodyhy 12–50 cm vysoké, u báze sametově chlupaté, po celé délce řídce štětinaté, často se stopkatými žlázkami. Přízemní (letní) listy téměř zdéli lodyhy, dlouze řapíkaté; křídlaté řapíky dosahují 1/3–1/2 délky čepele, zřídka i delší; čepel úzce vejčitě kopinatá až podlouhle kopinatá, na bázi od křídlatého řapíku nevýrazně oddělená, na vrcholu zašpičatělá, sametově hustě krátce chlupatá, velmi řídce štětinatá nebo bez štětin. Lodyžní listy přisedlé, podlouhle vejčité, dolní poloobjímavě, střední se zaokrouhlenou až uťatou bází, horní téměř listenovité. Květenství tvoří zpočátku hustý, po odkvětu prodlužující se koncový nebo postranní 2–3vijan. Větvení vijanu, stejně jako krátké květní stopky, hustě žláznaté a štětinaté. Kalichy 8–10 mm dlouhé, celistvé s 5 trojúhelníkovitě kopinatými 3 mm dlouhými úkrojky; vnější strana kalichu krátce chlupatá, žláznatě chlupatá, jen řídce štětinatá, vnitřní krátce chlupatá. Za plodu kalich výrazně zvětšený, až 1,5 cm dlouhý, úkrojky zpátky zahnuté. Koruna nálevkovitá, zpočátku načervenalá, později kobaltově modrá nebo fialově modrá, uvnitř chloupkatá. Úkrojky koruny okrouhlé, často jemně chloupkaté, hrdlo koruny široké s věncem chlupů ve svazečcích. Tvrdky šikmo vejčité, 4–4,5 mm, tupé, černohnědé, řídce chloupkaté, olysávající. Kvete od dubna do května.
Záměny: Dříve byl tento druh řazen k Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem (2n=18), od kterého se liší chromozomy (2n=14), tvarem dolních listů, oděním květních stopek a kalicha, také areálem.
Pulmonaria muriniiPulmonaria murinii
Pulmonaria murinii
Fotografováno dne 6. 5. 2006 (Slovensko, Kráľovský vrch u Kráľovského Chlmca).