Pierre-Joseph Redouté se narodil dne 10. 7. 1759 v Saint-Hubert v tehdejším Lucembursku (dnes valonské území Belgie), zemřel 20. 6. 1840 v Paříži. Valonský malíř známý především svými obrazy květin ze zahrady zámku Malmaison u Paříže.

Redouté

Zahradu zámku Malmaison tvořila sbírka rostlin císařovny Josefíny, manželky Napoleona Bonaparta. Jen její slavná růžová zahrada obsahovala k roku 1813 asi 330 odrůd růže keltské a stolisté, ale i mnoho dalších rostlin z celého světa. Byly to právě Redoutéovy obrazy, které tuto sbírku proslavily celosvětově. Jeho kariéra však začala už na dvoře královny Marie Antoinetty, pro ni maloval zahrady u Petite Trianon. Působil v pařížském Muséum d’Histoire Naturelle, značný vliv na něj měl botanik C. L. L’Héritier de Brutelle.
Vytvořil na 2 100 grafik a maleb, které zachycují více než 1 800 různých druhů rostlin, mnohé z nich vyobrazil jako první v historii. Jeho obrazy rostlin jsou botanicky velmi věrné, mají i vysokou uměleckou hodnotu. Nezřídka k habitu rostliny přimalovává ještě detaily, např. plod, semeno nebo i podzemní orgány rostliny. Jeho kresby a malby najdeme v řadě knih, například v L’Héritierových dílech Geraniologia, seu Erodii, Pelargonii, Geranii, Monsoniae et Grieli Historia iconibus ilustrata (1787–88) a Cornus: specimen botanicum sistens descriptiones et icones specierum corni minus cognitarum (1788), v Desfontainesově knize Flora atlantica, sive historia plantarum quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt (1798), v Les Liliacées (1802), Les Roses (1817) a v Choix des plus belles fleurs et de quelques branches des plus beaux fruits (1827), také v Candolleových knihách Astragalogia, nempe astragali, biserrulae et oxytropidis, nec non phacae, colutae et lessertiae historia iconibus illustrata (1802) a Plantarum historia succulentarum = Histoire des plantes grasses (1799) nebo Bonplandově Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre (1812).

Standardní podoba jeho jména v botanických citacích je REDOUTÉ, v IPNI je uveden ve 24 záznamech, např. u Gladiolus xanthospilus, Ornithogalum tenuifolium, Pancratium fragrans a dalších.
RedoutéRedouté