Syn.: Luteola tinctoria Webb et Berthel.
Čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité
Reseda luteola
Rozšíření: Druh je původní ve Středozemí, pravděpodobně i na Kanárských ostrovech, jako kulturní rostlina se rozšířil skoro do celé Evropy (až po jižní Skandinávii a Ukrajinu) a jihozápadní Asie, byl zavlečen i na Azorské ostrovy, do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás je považován za archeofyt; vyskytuje se roztroušeně v teplých oblastech, vzácně zasahuje i do chladnějších území.
Ekologie: Roste na stanovištích ovlivněných člověkem – kolem cest, na náspech, rumištích, štěrkových náplavech apod., v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od května do července.
Popis: Dvouletá bylina, 40–150 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá nebo větvená, žebernatá, listy úzce kopinaté až obkopinaté, celokrajné, květenstvím je dlouhý a hustý hrozen, květy 4četné, bledožluté. Plodem je kulovitá tobolka.
Využití: Rýt barvířský byl ve středověku pěstován jako barvířská rostlina, z nati se vyrábělo žluté a zelené barvivo k barvení látek, ze semen se také lisoval olej, který sloužil ke svícení a výrobě fermeže, přidával se i do laků.
Ohrožení a ochrana: Rýt barvířský je v Červeném seznamu uveden jako ohrožený druh (C3).
Reseda luteolaReseda luteola
Reseda luteolaReseda luteola
Fotografováno dne 11. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, okolí Fataga).