Syn.: Pectanisia phyteuma (L.) Raf., Reseda litigiosa Sennen et Pau, Reseda aragonensis Loscos et J. Pardo
Čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité
Reseda phyteuma
Rozšíření: Středozemí a jih střední Evropy, na východ až po Kavkaz. Byl zavlečen do Severní Ameriky, na jihovýchod Austrálie a do Chile. U nás se vyskytuje vzácně jen ve středních Čechách (okolí Slaného a Velvar) a na jižní Moravě (Pavlovské kopce a okolí Hustopečí), na Slovensku v jižní části státu.
Ekologie: Roste na kamenitých stráních, polích a pastvinách, na náspech, ve starých vinohradech, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od dubna do září.
Reseda phyteuma
Popis: Jedno- až dvouletá bylina, 10–20(–30) cm vysoká, lodyha poléhavá až vystoupavá, většinou větvená, ale i nevětvená, listy celistvé nebo s 1(–2) úkrojky na každé straně, kopisťovité až úzce obvejčité, dolní řapíkaté, horní přisedlé. Květy v řídkém hroznu, který je 4–8 cm dlouhý, kališních i korunních lístků 6, kališní lístky se za plodu zvětšují, horní a postranní korunní lístky jsou 3sečné, dolní korunní lístky obvykle nečleněné, bílé. Plodem je obvejcovitá tobolka, 3hranná, nicí.
Ohrožení a ochrana: V ČR patří rýt velkokališný mezi kriticky ohrožené druhy (C1t), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh ohrožený (EN) a je zde také chráněn zákonem.
Využití: V jižní Evropě byl v minulosti rýt velkokališný pěstován jako léčivá bylina i jako zelenina. V roce 1832 byl vysazen na poli i v Oderských vrších u Jindřichova (okres Přerov), údajně zde přežíval ještě v roce 1836 (Schlosser).
Poznámka: Druh je dosti variabilní. Rostliny z Mediteránu mají většinou alespoň některé listy 3laločné až 3dílné (na našich fotografiích), jsou zařazovány k varietě R. p. var. phyteuma. Exempláře z našeho území mají většinou listy celistvé a jsou přiřazovány k varietě R. p. var. integrifolia.
Reseda phyteumaReseda phyteuma
Reseda phyteuma
Fotografováno dne 18. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Valle Carbonara).