Syn.: Acanthocystis applicatus (Batsch) Kühner, Agaricus applicatus Batsch, Agaricus epyxylon Schumach., Calathinus applicatus (Batsch) Pat., Dendrosarcus applicatus (Batsch) Kuntze, Geopetalum striatulum var. applicatum (Batsch) Kühner et Romagn., Phyllotus applicatus (Batsch) P. Karst., Pleurotus applicatus (Batsch) P. Kumm., Resupinatus applicatus (Batsch) Gray f. applicatus, Resupinatus applicatus (Batsch) Gray var. applicatus, Urospora applicata (Batsch) Singer – hlíva připjatá
Čeleď: Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar – čirůvkovité
Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus

Rozšíření: Je rozšířená téměř po celé Zemi.
Ekologie: Vyrůstá po celý rok ve skupinách na mrtvém dřevu listnáčů, na spodní vlhké straně větví a kmenů ležících na zemi.
Popis: Kloboučky mají průměr 2–12 mm, jsou okrouhlé, vejčité nebo ledvinovité, v mládí s podvinutým okrajem, ve stáří až škeblovité. Jsou přirostlé k substrátu hřbetem svrchní strany nebo bokem, třeň chybí. Svrchní strana je jemně chlupatá nebo otrubičnatá, má světle okrovou nebo šedavou barvu, v místě uchycení a ve stáří až černohnědou, za sucha je bělavě ojíněná. Lupeny vycházejí z místa upevnění na substrát, jsou řídké, střídané s kratšími. Mají světle okrovou nebo šedavou barvu s bílým ostřím, později až šedočernou. Výtrusný prach je bílý, výtrusy bezbarvé, téměř kulovité, o průměru 4–6 μm.
Záměny: Hlívečka Resupinatus trichotis má okraj klobouku tmavošedý až hnědočerný, hrbol v místě uchycení zasahuje do třetiny až poloviny klobouku, povrch klobouku je více ochlupený. Vzácnější hlívečka Kavinova (Resupinatus kavinii) má menší pohárkovité plodnice.
Využití: Nekonzumuje se.
Resupinatus applicatus
Fotografováno ve dnech 8. 3. a 12. 3. 2009 (u Roztok).