Karel van Sint Omaars (Omaers) – jinak také Charles de Saint Omer, van Dranouter, Renouteren, Reynoutre, van Reynoutre – se narodil v roce 1532 nebo 1533, zemřel 12. února 1569 na svém zámku Moerkerke, dnes v Belgii. Aristokrat, mecenáš vědy a umění.

O jeho životě je málo údajů. Byl šlechtic, jméno van Dranouter se váže k obci v Západních Flandrech. Studoval na univezitě v Lovani, pak zahájil vojenskou kariéru, té se pro nemoc vzdal. Zbytek života strávil většinou na zámku Moerkerke a věnoval se především botanice. U zámku vytvořil zahradu se sbírkou domácích i cizokrajných rostlin a s malou zoologickou zahradou. Na zámku přechovával sbírku obrazů, tapiserií a také kabinet kuriosit. V knihovně měl díla psaná řecky, latinsky, francouzsky a italsky. Jako humanista patřil k okruhu vzdělanců, jeho přítelem byl Mathias Laurinus ze sousedního zámku Leeskens. Znal se s botaniky – Lobeliem, Dodoneem a Clusiem. Patřil k prvním Clusiovým mecenášům. S Clusiem ho spojují obrazy rostlin, které jsou v obdivuhodné kolekci renesančních akvarelů, která se nazývá Libri Picturati. Mnoho obrazů z kolekce vzniklo na zámku Moerkerke v letech 1564–69 na objednávku Karla van Sint Omaars. Jeho přítel Clusius pravděpodobně na Moerkerke dohlížel na práci malířů a psal komentáře. Některé z obrazů této sbírky byly použity v Clusiově publikaci. Kolekce obrazů nebyla nikdy jako celek publikována. Možná proto, že v letech 1560–1570 zuřily v jižním Nizozemsku náboženské spory, občanská válka a povstání proti španělským Habsburkům. Byl zničen Laurinův tiskařský lis, na kterém by bylo možné obrazy tisknout. Časná smrt Omaarse také pravděpodobně měla vliv na dokončení kolekce. Sbírka přešla v letech kolem 1590 do majetku Karla von Arenberg, který sbírku doplnil souborem dalších zakoupených akvarelů, druhá skupina akvarelů vznikla později. Druhým důvodem nepublikování mohl být malý počet rostlin s praktickým využitím (botanické knihy z 2. poloviny 16. století uváděly především léčivé rostliny).
Sbírka Libri Picturati se nyní nachází v Jagellonské knihovně v Krakově. Kolekce se skládá z 13 svazků a obsahuje asi 1860 akvarelů rostlin. V 17. století se dostala do Kurfürstliche Bibliothek (později Pruská státní knihovna) v Berlíně a za 2. světové války byla v roce 1941 uložena v benediktinském klášteře v Grüssau (dnes Krzeszów). Po válce byla sbírka přemístěna do Jagellonské knihovny v Krakově, ale pro nejasný legální stav byla nepřístupná, byla dokonce považována za ztracenou. V roce 1989 bylo zahájeno zkoumání sbírky. Studiem historických i botanických aspektů bylo zjištěno, že akvarely vznikly za spolupráce malířů, bohatých amatérů a botaniků. Ve sbírce jsou dvě skupiny obrazů. Analýza vodotisků dokázala, že velká část archů papíru nese totožný znak, pravděpodobně vznikla na zámku Moerkerke v letech 1564–69. Akvarely jsou vynikající kvality, lze na nich určit druh rostliny. Zobrazeny jsou kořen, stonek, listy, květy, často i plody se semeny. Přes 600 obrázků má komentáře, pravděpodobně psané Clusiem. V komentáři je uvedeno jméno rostliny latinsky, řecky, vlámsky, francouzsky, italsky a krátký popis s místem výskytu, způsobem pěstování, fenologickými údaji, informacemi o užitečných vlastnostech atd. Existuje i jiná hypotéza vzniku sbírky, přisuzuje se Theodoru Clutiovi (Dirck Outgaertsz Cluyt), ale je pro ni méně důkazů.
Při studiu kolekce byla věnována pozornost tomu, jak se na nich projevuje staré a nové myšlení v botanice. Ke staršímu pohledu na rostliny zde patří citování antických autorů (Dioscorides, Plinius, Galen, Theophrastus), velká pozornost je věnovaná kořenům (obvykle používané v medicíně), způsob zobrazení květů, některé pověry o rostlinách. K novějšímu pohledu patří realistické vyobrazení částí rostlin. Zajímavé je především zobrazení květů rostlin – tvar a barva jsou velmi věrné, není věnována pozornost tyčinkám a pestíkům, jejich význam pro rozmnožování rostlin byl objeven až v 17. století (J. Camerarius 1694).

Na počest Karla van Sint Omaars, podle jednoho způsobu psaní jeho jména, byl pojmenován rod Reynoutria Houtt., křídlatka, Polygonaceae.
Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis)