Syn.: Hypnum squarrosum Hedw., Hylocomium squarrosum (Hedw.) Schimp., Rhytidiastrum squarrosum (Hedw.) Ignatov et Ignatova
Česká jména: roket kostrbatý (Opiz 1852), kostrbatec zelený (Svrček 1976)
Slovenská jména: kostrbatec strapatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch
Rhytidiadelphus squarrosus

Rhytidiadelphus squarrosus

Rozšíření: Evropa, Island, Makaronésie, střední, severní a východní Asie, Severní Amerika, Grónsko. Na Novém Zélandu je jeho výskyt zřejmě druhotný.
V ČR velmi hojný až obecný druh na celém území od nížiny až po hřebeny hor.
Ekologie: Trávníky a travnatá místa na okrajích cest, náplavech a březích toků, na sušších místech rašelinišť, pastvinách, v lesích, na pasekách, na půdách s kyselou reakcí, často na stanovištích ovlivňovaných člověkem.
Popis: Rostliny statné, zelené nebo světlezelené, tvoří obvykle husté koberce. Lodyhy zelené nebo slabě nahnědlé, až 15 cm dlouhé, i s listy až 4 mm silné, přímé nebo přímo vystoupavé, nepravidelně oddáleně větvené, vrcholky lodyh vzpřímené. Lodyžní listy hustě natěsnané (takže lodyha není mezi listy přímo vidět), silně kostrbatě odstálé, hladké, z přímé vejčité až široce vejčité a k lodyze pošvatě přitisklé báze v dlouhou, úzkou, až kanálkovitou špičku zúžené, okraj listu plochý, hlavně nahoře jemně zoubkatý. Žebro krátké a dvojité do 1/4–1/3 délky listu. Větevní listy podobné lodyžním, ve špičce jemně zoubkaté. Zřídka plodný. Štět 2,5–3,5 cm dlouhý. Tobolka 2 mm dlouhá, oválná, vodorovná.
Záměny: Druh je sice měnlivý, ale záměna je možná jen s příbuzným kostrbatcem větevnatým (Rhytidiadelphus subpinnatus), jehož lodyha se pravidelně větví. Kromě toho tento druh je výrazně vzácnější a můžeme se s ním setkat v nejvyšších pohořích ČR a na výrazně vlhčích místech.
Poznámka: Nejčastější nechtěný druh pěstěných trávníků. Na jeho hubení se používají chemické látky nebo se doporučuje vápnění. Mnohem rozumnější je podpořit růst trav tím, že trávník nebude sečen tak často a nakrátko. Důležité je zlepšit poměr živin a provzdušnění půdy.
Rhytidiadelphus squarrosus
Fotografováno v roce 2006 (Zbyhněvice) a dne 6. 11. 2008 (Chrudim).