Česká jména: trhutka sivá (Opiz 1852, Svrček 1976)
Slovenská jména: mrvka sivá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ricciaceae Rchb. – trhutkovité
Riccia glauca

Riccia glauca

Rozšíření: Holarktidský druh, v některých oblastech (Severní Amerika, Asie) však není příliš hojný. V ČR poměrně hojně po celém území mimo horské oblasti.
Ekologie: Na holé zemi, nejčastěji na podzim na polích, spíše v nížinách a pahorkatinách.
Popis: Stélky jednoleté, obvykle jednotlivé, v růžicích, 10–20(–25) mm v průměru, (2–)3–4× dichotomicky větvené, ve stáří s bazálními částmi (centrální část růžicovité stélky) odumřelými, světle zelené až šedozelené či modrozelené, poněkud lesklé, ve stáří poněkud vybledlé, avšak vždy bez purpurové barvy. Stélkové laloky 5–10 mm dlouhé a 1–3 mm široké, jazykovité, vejčité až téměř čtvercové, postupně zúžené směrem k vrcholu a na vrcholu uťaté či nepatrně vykrojené, ploché nebo pouze se slabě zdviženými okraji stélky, téměř vždy zcela bez brv, střední rýha zřetelná na koncích laloků, vzápětí se rozšiřuje a postupně mizí. Ventrální šupiny drobné, bezbarvé, nejvýše velmi slabě narůžovělé, pomíjivé. Jednodomý druh. Antheridia většinou pouze ve středu stélky, archegonia roztroušena po celé stélce.
Záměny: Poměrně dobře poznatelný druh, charakteristický poměrně nízkou stélkou (4–5× širší než vysoká), bez valovitě zdvižených okrajů. Od podobného druhu R. sorocarpa se zřetelně odlišuje ještě podle buněk spodní vrstvy dorzální epidermis (ztlustlé u R. sorocarpa), téměř neznatelné rýhy ve středu laloků aj. Další podobné druhy trhutek, které nemají brvité okraje stélky (R. bifurca a R. warnstorfii), mají vždy purpurově naběhlé ventrální šupiny, kromě toho jsou většinou i drobnější a poměrně vzácné.
Riccia glauca
Fotografováno v říjnu 2005 (na strništi u Zubří).