Syn.: Cynoglossum umbellatum Waldst. et Kit., Mattia umbellata (Waldst. et Kit.) Schult.
České mená: kosmatec okoličnatý (Sloboda 1852)
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Rindera umbellata
Rozšírenie: Submediteránny európsky druh, vyskytuje sa od Srbska, Rumunska a Bulharska po juhozápadné oblasti Ukrajiny.
Ekológia: Výsušné xerotermné stanovištia s piesčitým alebo kamenitým podložím.
Rindera umbellata
Opis: Trváca chlpatá bylina s výškou 25–70 cm. Byle jednotlivé, priame, nerozkonárené, listy svetlozelené, spodné v ružici, čiarkovito kopijovité až podlhovasto elipsovité, 5–25 cm dlhé, ostatné striedavé, menšie, kopijovité. Kvety zoskupené do okolíka, kalich 11–15 mm dlhý, husto bielo chlpatý, cípy čiarkovito kopijovité, koruna hnedofialová až svetložltá, rúrkovito lievikovitá, 10–15 mm dlhá, tvrdky asi 14 mm dlhé. Kvitne v máji.
Ohrozenie a ochrana: V Srbsku patrí medzi chránené rastliny, v Červenej knihe Moldavska je zaradená v kategórii kriticky ohrozených druhov (CR).
Rindera umbellataRindera umbellata
Rindera umbellata
Foto: 21. 5. 2008 (Srbsko, Deliblatska peščara).