Augustus Quirinus Rivinus (jinak August Bachmann) se narodil dne 9. 12. 1652 v Lipsku, zemřel 20. 12. 1723 tamtéž. Německý lékař a botanik.

Vystudoval medicínu v Lipsku (1669–1671), pokračoval ve studiích na univerzitě v Helmstedtu, kde získal titul v roce 1676. Od roku 1677 vyučoval medicínu na lipské univerzitě, v roce 1691 začal přednášet také botaniku a fyziologii. Vedl univerzitní zahradu léčivek. V roce 1701 byl jmenován profesorem patologie a v roce 1719 profesorem terapeutiky a stálým děkanem fakulty medicíny. Stal se členem Royal Society of London. Jeho zájem o astronomii vedl k tomu, že kolem roku 1713 téměř oslepl od pozorování slunečních skvrn.
Své práce vydával v Lipsku, v roce 1690 Introductio generalis in rem herbariam (3 knihy o rostlinných řádech), kde začal používat hodnocení podle květu, což později převzal Tournefort i Linné. V roce 1690 vyšlo Ordo Plantarum quae sunt Flore Irregulari Monopetalo, v roce 1691 Ordo Plantarum quae sunt Flore Irregulari Tetrapetalo, v roce 1699 Ordo Plantarum quae sunt Flore Irregulari Pentapetalo.
Dopisoval si s botanikem Johnem Rayem (1627–1705), podobně jako on používal dichotomicky uspořádané klíče na určování rostlin. Stejně jako Tournefort používal jednoslovné jméno rodu pro všechny druhy patřící do stejného rodu. Pokud byl v rodu jen jeden druh, pak měla rostlina pouze rodové jméno, jednoslovný název bez druhového epiteta. Při větším počtu druhů v rodu používal vždy jméno rodu a krátkou diagnostickou frázi. Tournefort jeho způsob psaní nomenklatury pozměnil.

Na jeho počest byl pojmenován rod Rivinia L., samošek, Phytolaccaceae; druhová jména u Viola riviniana, Libanotis riviniana.
Viola riviniana