Poněkud ošuntělé průmyslové městečko Rotava, ležící v Krušných horách na stejnojmenné říčce, najdeme nedaleko Kraslic na Sokolovsku. Jediné zdejší pamětihodnosti jsou svázány s okolní přírodou a jsou propojeny naučnou stezkou. Vedle téměř neznámých sluňáků a málo známé Skalky (postaru Felsl) je zdejším daleko nejznámějším výtvorem přírody útvar zvaný Rotavské varhany, jež je chráněn od roku 1953 jako přírodní památka Rotava o nepatrné výměře ani ne půl hektaru.
Rotava
Samotné varhany, do dnešní podoby odkryté lomovou činností, představují vynikající ukázku sloupcovité odlučnosti čediče a jde o náš nejdokonaleji utvářený čedičový milíř. Mimo vzorně upravený bývalý lom je okolí porostlé kulturním lesem, uváděny jsou i některé vzácnější byliny jako je prha arnika (Arnica montana) nebo hrachor horský (Lathyrus linifolius).
Rotava
Botanicky mnohem zajímavější je sousední Skalka, taktéž tvořená bazickými vyvřelinami se sloupcovitou odlučností a navíc s pěknými ukázkami skalní vegetace. Rostou zde obvyklé druhy, jako je mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), šťovík menší (Rumex acetosella), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), violka rolní (Viola arvensis), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), ostřice jarní (Carex caryophyllea), místy roste též janovec metlatý (Cytisus scoparius) nebo nápadné divizny. Na místech s hlubší půdou zaujme silenka dvoudomá (Silene dioica) nebo ožanka lesní (Teucrium scorodonia).
Rotava
Bohatý je výskyt kapradin, rostou zde sleziník severní (Asplenium septentrionale) a červený (A. trichomanes), osladič obecný (Polypodium vulgare), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) a především vzácná kapradinka skalní (Woodsia ilvensis).
Rotava
Na vrcholu Skalky stála kdysi chatka, což se projevuje přebujelou buření, přehlédnou nelze například vratič obecný (Tanacetum vulgare), je odtud ovšem pěkný výhled na rotavské panelové domy.
Rotava
Fotografoval Jiří Cibulka, dne 9. 5. 2015.