Hořec jarní (Gentiana verna) je překrásná drobná rostlina, kvetoucí na jaře (nížiny) nebo začátkem léta (hory), která kdysi rostla na řadě míst Čech. Rychlost, s jakou z naší krajiny zmizela, je přímo děsivá a ze zlovolnosti, s jakou byla zničena poslední místa výskytu, běhá mráz po zádech.
Rovná
Za jediné místo, kde hořec v Čechách přežil, je považována Národní přírodní památka Rovná (okres Strakonice). Aby zde tato kriticky ohrožená rostlina přežila, provádí se zde řada managementových opatření, pravidelným kosením počínaje a zálivkou v suchých letech konče. Jako chráněné bylo území vyhlášeno již v roce 1972, ani to však hořec neuchránilo před zkázou. Současná početnost představuje chabý zbytek původních stavů.
Rovná
Samotná přírodní památka je tvořena kosenou loukou u Rovenského rybníka, menší část výměry představují břehové porosty a porosty ostřic na jejím okraji. Kromě běžných druhů je odtud uváděn hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) a několik zajímavých ostřic (např. Carex hartmanii, C. paniculata, C. davalliana, C. pulicaris) a bahenních pampelišek (Taraxacum bavaricum, T. paucilobum, T. madidum, T. pauckertianum, T. indigenum). Pampelišky lze nalézt také na podmáčených místech na louce pod rybníkem.
Rovná
Zajímavé je okolí Rovné vůbec, ze zdejších polí je uváděn rozrazil trojlaločný (Veronica triloba), na nedalekém návrší Zbuš lze spatřit kromě boru s výskytem jaterníku podléšky (Hepatica nobilis) a pěkných ukázek suchomilné skalní vegetace i vzácnější druhy, jako je ožanka hroznatá (Teucrium botrys) nebo violka písečná (Viola rupestris).
Rovná
Ostatně, celá tato oblast je známa výskytem vzácných rostlin. V širším okolí Rovné roste v PP Sedlina vstavač bledý (Orchis pallens), v PP Pastvina u Přešťovic vrabečnice roční (Thymelaea passerina), u Řepic nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) a u Domanic snad dokonce smrkovník plazivý (Goodyera repens).
Rovná
Fotografováno dne 6. 4. 2014.