Přivítejme druhý příspěvek do ilustrátoské soutěže O nejlepší botanickou ilustraci roku 2015. Jeho autorku velmi dobře známe už z minulých ročníků:

Pavla Dvorská je v oboru botanické ilustrace už autorkou známou poměrně dobře. Jsem rád, že soutěži O nejlepší botanickou ilustraci zůstala věrná i letos:

Uvítejme naprosto poslední příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci:

A je tady sedmý letošní účastník soutěže O nejlepší botanickou ilustraci:

Příspěvek první účastnice letošního ročníku soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám přicestoval až z druhého konce světa. O to více nás to těší. Tato americká autorka nám o sobě velmi mile napsala:

Soutěž O nejlepší botanickou ilustraci roku 2015 představuje další kandidátku o titul laureáta:

Dvacátý čtvrtý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám dorazil opět ze Slovenska. Autorka ilustrací nám o sobě napsala:

Šestý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali ze Spáleného Poříčí od Anety Zedníkové. O sobě nám napsala:

Už patnáctý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala Anna Saxlová. Představila se nám takto:

Sedmý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali z Ostravy. Je v určitém ohledu výjimečný – je to totiž první příspěvek v naší soutěži od muže. Autor ilustrací nám o sobě napsal:

Pětadvacátý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali z Prahy. Jeho odesilatelka se mile rozepsala:

Čtvrtý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala Hana Kostková z Brna. Napsala nám o sobě:

Dvacátý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám dorazil z Prahy, poslala nám ho Hana Mašková. Napsala nám k němu:

Již třetí příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám dorazil z jižních Čech. Poslala nám ho Iva Pospíšilová a takto se nám blíže představila:

Desátý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala čtenářka Jindřiška Vančurová. Napsala nám o sobě: