Dvacátý sedmý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám dorazil ze střední Moravy. Autor ilustrací nám o sobě napsal:

Začátkem září tohoto roku jsme vyhlásili soutěž O nejlepší botanickou ilustraci. Dychtivě jsme očekávali vaše příspěvky. Dlouho nic nepřicházelo, už jsme si skoro mysleli, že snad všichni kreslíři rostlin u nás vymřeli – no jo, dnes celý národ spíše fotografuje. Naštěstí jsme se ale mýlili!

Osmnáctý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali od Kláry Kabátové. Napsala nám:

Krátce před včerejší půlnocí dorazil poslední – tedy třicátý – příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Autor nám napsal:

Už osmý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali od našeho čtenáře Lubomíra Trnky. Napsal nám o sobě:

Už jedenáctý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala čtenářka Lucie Čermáková. Z jejího mailu jsme se o ní dozvěděli:

Dvacátý třetí příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali ze severu Čech. Jeho autorka nám napsala:

Sedmnáctý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslal Lukáš Jurek z jihu Čech. Řekl nám o sobě:

Už pátý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali od naší čtenářky Michaely Malečkové. Napsala nám o sobě:

Dvacátý šestý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali ze severu Čech. Autorka ilustrací nám o sobě napsala:

Už dvaadvacátý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám tentokrát dorazil ze Slovenska. Autor těchto kreseb nám o sobě napsal:

Devatenáctý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci k nám dorazil krátce před silvestrovskou půlnocí. Poslal nám ho Petr Jiras a řekl nám o sobě:

Třináctý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali ze Slovenska, poslala nám ho Petra Tajbošová. Napsala nám o sobě:

A ještě stále nekončíme! Šestnáctý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala Radka Josková. Napsala nám o sobě:

Dvacátý osmý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci přišel z Vysočiny. Jeho autorka nám napsala: