Tolije bahenní – Rostlina roku 2010 – na našem území patří mezi nezaměnitelné rostliny, má vlastní čeleď a rod a u nás pouze jeden druh (avšak v celosvětovém areálu má rod asi 40 druhů). A tak je její zařazení v systému téměř jednoduché. Rostlina neputovala od jednoho jména k druhému, ani u ní nenajdeme taxonomické záhady. Jak se kdysi Linné rozhodl, tak je tomu dodnes. Ale i přes toto všechno se klíčový popis rostliny v průběhu botanických časů lišil. A jak, to snad zodpoví následující pohled do zažloutlých listů starých určovacích příruček. Tak vřele do minulosti. Zmiňme jen, že v následujících řádcích se jedná o doslovné opisy původní odborné češtiny a nikoli o chybová slova.