Botanická zahrada je pojem dobře známý, netřeba ho nikomu dlouze vysvětlovat. Známe je přeci všichni, chodíme do nich rádi především za poznáním, někdy i na kulturní akce, či jen tak si odpočinout po neklidných dnech. Pokaždé najdeme místo skvěle udržované, plné rozkvetlých rostlin, voňavé, libé, krásné. Jenže nechybí tomuto našemu rychlému úsudku ještě něco? Mají skutečně přinášet botanické zahrady jen radost nám lidem? To samozřejmě ne, vždyť jsou tady hlavně pro rostliny!

K pozoruhodným činnostem botanických zahrad patří pořádání zahraničních expedicí. Botanici našich zahrad sledují podmínky, ve kterých exotické rostliny rostou, studují cizokrajné rostliny přímo na přírodních stanovištích, nejednou jejich výpravy i voní novými objevy. Botanická zahrada Teplice začala pořádat první terénní akce v okamžiku, kdy byly dokončeny a otevřeny nové výstavní skleníky a pokračovaly definitivní úpravy expozic venkovních. Chile bylo vybráno jako cílová země z několika důvodů – jeho klima i flóra jsou tak pestré, že se mohou promítnout jak v subtropickém, tak xerickém skleníku a zpestřit mohou i expozici pod širým nebem, navíc pak bývá v evropských botanických zahradách spíše zemí opomíjenou.

V období srážkového peruánského minima, tedy od půlky června do půlky července roku 2008, uspořádala Botanická zahrada hl. m. Prahy ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno expedici do pohoří Cordillera Blanca. Výprava si dala za cíl studovat a dokumentovat vysokohorskou květenu ve vegetačních formacích puna a přiléhajícím matoralu. Součástí práce v terénu bylo měření teploty vzduchu, půdy a rostlin.

Pracovníci Botanické zahrady hl. m. Prahy se zúčastnili tří expedic do Jihoafrické republiky, které se uskutečnily v letech 2003, 2006 a 2014.

Flóra Madagaskaru je nesmírně různorodá nejen díky dlouhodobé izolaci ostrova, ale i díky rozdílnosti biotopů, které se na tomto ostrově vyskytují. Zahrnují například velmi vlhké deštné lesy na východě, horské vlhké lesy, suché opadavé lesy, horské planiny a v neposlední řadě velmi zajímavá rostlinná společenstva na jihozápadě a jihu ostrova, kde jsou srážky velmi nízké a některé roky zde neprší vůbec. Podíl endemických rostlin, tedy rostlin, které se vyskytují jen na Madagaskaru, dosahuje v některých oblastech až 90 %.

Dne 1. prosince 2014 byla v Návštěvnickém centru Průhonického parku zahájena panelová výstava pod názvem Botanické zahrady jak je neznáte, kterou připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, a to ve spolupráci se zaměstnanci našich některých botanických zahrad i dalších odborných institucí. Tuto výstavu, která je součástí projektu Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin, podpořilo Ministerstvo životního prostředí.