Dne 14. června 2015 se konalo ve výstavní síni Botanické zahrady hlavního města Prahy slavnostní vyhlášení vítězů soutěže O nejlepší botanickou ilustraci roku 2015. Akci již tradičně připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz a Botanická zahrada hlavního města Prahy.

Dne 2. června 2012 byla v Průhonicích slavnostně zakončena dětská výtvarná soutěž Malujeme s Botany. Celkově se soutěže zúčastnilo 136 dětí, a to ve věku od 3 do 15 let, z nichž předškoláků (do začátku školní docházky) bylo 43, 39 dětí patřilo do kategorie mladších žáků (do 10 let) a 54 ke starším žákům (do 15 let). Děti pocházely z Prahy, Brna, Blanska, Olomouce, Nejdku, Domažlic, Prachatic a mnoha dalších míst naší vlasti.
Jsme velmi rádi, že soutěž měla tak velký ohlas! Všem dětem děkujeme!

Dne 3. listopadu 2014, přesně s úderem 14. hodiny, byla v Návštěvnickém centru Průhonického parku zahájena výstava s názvem „Kde rostou naše endemity“, kterou připravila Přírodovědná společnost se svým serverem Botany.cz. Akci podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstava zde bude prezentována až do konce prosince tohoto roku. Slavnostního zahájení se zúčastnili především autoři výstavy v doprovodu svých přátel.

Dne 1. prosince 2014 byla v Návštěvnickém centru Průhonického parku zahájena panelová výstava pod názvem Botanické zahrady jak je neznáte, kterou připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, a to ve spolupráci se zaměstnanci našich některých botanických zahrad i dalších odborných institucí. Tuto výstavu, která je součástí projektu Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin, podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Dne 27. září 2012 byla v Návštěvnickém centru Průhonického parku slavnostně zahájena výstava fotografií Nejvzácnější rostliny České republiky.

Media všeho druhu zcela ovládla fotografie, přesto se moderní botanika bez kvalitních ilustrací neobejde. Právě pro podporu a vyhledání nových talentovaných ilustrátorů, kteří by byli schopni se věnovat botanické ilustraci, vznikla soutěž O nejlepší botanickou ilustraci.

Během prázdnin se můžete v návštěvnickém centru Průhonického parku seznámit s originály prací dětské ilustrátorské soutěže Nejen pro Aničku. Soutěž probíhala v zimě tohoto roku a navazovala na obdobnou soutěž O nejlepší botanickou ilustraci roku 2011, která byla určena dospělým.

Milí čtenáři,
výtvarná díla ze soutěže O nejlepší botanickou ilustraci je možné si v těchto dnech prohlédnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy.