Park nazvaný Liliuokalani Gardens – tedy Zahrady královny Liliuokalani – leží na ostrově Hawaii, v centru města Hilo na poloostrově Waiakea. Má rozlohu 120 000 m2 a většinu jeho plochy pokrývají zahrady v japonském stylu, zřejmě největší takové zahrady mimo území Japonska.

V kráteru dávno vyhaslé sopky na jihovýchodním cípu ostrova Oahu (USA, Havajské ostrovy) je umístěna botanická zahrada Koko Crater Botanical Garden. Využívá horkého suchého mikroklimatu k pěstování suchomilných a pouštních rostlin. Na ploše asi 60 akrů představuje rostliny pocházející z Havajských ostrovů, ale i tropické druhy africké a americké, mnohé z nich jsou vzácné a ohrožené.

Lyon Arboretum and Botanical Garden se nachází na ostrově Oahu (USA, Havajské ostrovy) v údolí v horní části povodí řeky Manoa, v prostředí tropického deštného lesa. Arboretum na ploše 78,3 ha patří Havajské univerzitě. Jeho součástí jsou malé budovy a skleníky využívané pro vzdělávání studentů i široké veřejnosti a pro výzkum a servisní činnost pro odborné instituce. Lyon Arboretum udržuje celosvětově proslulou sbírku více než 5000 rostlin pocházejících z Havajských ostrovů a dalších tropických a subtropických oblastí.

Huntingtonova botanická zahrada v kalifornském San Marinu (Los Angeles County) se rozkládá na ploše 49 ha a ve zdejších sbírkách najdeme reprezentativní zastoupení rostlin z celého světa, především pak ze subtropického pásma. Přívětivé podnebí jižní Kalifornie totiž dovoluje i ve venkovních expozicích pěstovat bez větších těžkostí pestrou paletu rostlin z mnoha fytogeografických oblastí. Kromě velmi dobrého klimatu má zahrada ještě jednu ohromnou výhodu – hned od prvopočátku měla skvělého mecenáše.

Jen 34 institucí USA je začleněno do amerického Centra ochrany rostlin (Center for Plant Conservation). K těmto nemnoha patří i botanická zahrada v kalifornské Santa Barbaře a je touto organizací považována za modelovou botanickou zahradu.

Botanická zahrada Spojených států se nachází v hlavním městě americké unie Washingtonu, v těsné blízkosti světoznámého Capitolu. Je řízena Kongresem Spojených států amerických.

Královské zahrady v Kew patří bez jakékoli nadsázky k nejvýznamnějším botanickým zahradám světa. Leží na jihozápadě Londýna a rozkládají se na ploše 121 hektarů.

Botanická zahrada Vườn bách thảo Hà Nội leží v centru rušné Hanoje, mezi Ho Či Minovým mauzoleem a jezerem West Lake. Byla zřízena v roce 1890 podle návrhu francouzských zahradních architektů. Po dekolonizaci Francouzské Indočíny a vzniku Vietnamské demokratické republiky v roce 1954 nechala vláda zahradu upravit a otevřít pro veřejnost.

Niva potoka Čenkovička mezi obcemi Čenkovice a Bystřec (okres Ústí nad Orlicí – mapa) je chráněna od roku 1989 jako jedna z největších lokalit bledule jarní (Leucojum vernum) v Pardubickém kraji. Výměra přírodní památky je 7,53 ha.

Chráněné území vyhlášené v roce 1990 je tvořeno třemi blízko sebe ležícími částmi, které se nacházejí severně a severovýchodně od obce Filipov (okres Chrudim). Jedná se o pozůstatky větších luk v pramenné sníženině jednoho z přítoků Chrudimky. Velká část těchto luk byla zalesněna v 50. letech 20. století smrkem. Ve všech třech částech přírodní památky se nacházejí prameny a pramenné průsaky a většina plochy je hodně podmáčená. To byl důvod, proč byly louky delší dobu ponechány ladem. Jejich sečení bylo obnoveno po roce 2000 a většina plochy je sečena ručně.

Tato přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1979 na ploše 3,18 ha, chrání mohutný rulový skalní útvar (743 m n. m.). Skalní blok vysoký 60 m je zakončením pásma skalních bloků, které se táhne v délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal (mapa).

Západně od Čachnova (okres Chrudim) se na severních svazích kóty 712, v nadmořské výšce 643–692 m, nachází chráněné území Bučina – Spálený kopec chránící zbytky květnatých a acidofilních bučin. Bylo vyhlášeno v roce 2010 na rozloze 38,1278 ha jako v pořadí padesáté zvláště chráněné území na území CHKO Žďárské vrchy. Zajímavostí je i to, že se nachází na ploše bývalé obory, kterou zde nechal zřídit majitel rychmburského panství hrabě Filip Kinský. V Čachnově nechal v roce 1770 postavit lovecký zámeček, který však velmi brzo nahradil komfortnější a dnes známější zámeček Karlštejn.

Přírodní rezervace Damašek, vyhlášená v roce 1997 na ploše 4,44 ha, se nachází na katastru obce Pustá Rybná (okres Svitavy – mapa), asi 1,5 km severozápadně od středu obce. Pojmenována byla podle rozptýlené osady, která leží na svahu nad rezervací a které dali biblické jméno její zakladatelé Čeští bratři. Chráněny jsou vlhké rašelinné louky v nivě meandrujícího potoka v nadmořské výšce od 625 do 635 m a svahovými prameny na jižní straně rezervace.

Jihovýchodně od obce Rváčov (okres Chrudim – mapa) se nachází chráněné území vyhlášené v roce 1990, jehož cílem je ochrana lokality dřípatky horské (Soldanella montana). Jedná se o alpsko-šumavský migrant, který se do Žďárských vrchů rozšířil přes jižní Čechy ze Šumavy a dosahuje zde nejvýchodnější hranice svého rozšíření v ČR. V současnosti je známa ještě jedna recentní lokalita u Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou), dříve byla uváděna i z blízkého Srnského lesa u obce Srní.

Přírodní památka Louky u Černého lesa se nalézá nedaleko zámku Žďár nad Sázavou v údolní nivě Stržského potoka a u severovýchodního okraje Konventského rybníka (mapa). Chráněné území zde bylo vyhlášeno v roce 1988, výměra činí asi 20 ha a pro výskyt „naturového“ druhu mechorostu srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus) je též chráněno jako Evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000. Na lokalitě se však vyskytují ještě další dva vzácné, kriticky ohrožené mechorosty: Meesia triquetra a Paludella squarrosa. Předmětem ochrany jsou olšiny, mokřady a zrašeliněné louky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Území je součástí CHKO Žďárské vrchy.