Rezervace Crooked Tree Wildlife Sanctuary leží na severu středoamerického Belize, 28 km západně od pobřeží Karibského moře. Rozkládá se na ploše 66 km2, v nadmořské výšce od 3 do 15 m, a je nejstarším chráněným územím této kategorie v Belize. Za rezervaci byla prohlášena v roce 1984 a je známá především jako jedna z nejlepších lokalit ptačích. Je proto chráněná také mezinárodní Ramsarskou úmluvou, která slouží k ochraně mokřadů mimořádně významných pro výskyt ptactva. V Belize leží kromě Crooked Tree ještě druhá ramsarská rezervace v nejjižnější části země (Sarstoon Temash National Park), v blízkém pohraničí Mexika je pak s „Ramsarem“ svázán též národní park Arrecifes de Xcalak, v Guatemale hned při hranicích s Belize zase národní park Yaxhá-Nakum-Naranjo.

V Belize existuje deset hlavních kategorií chráněných území. Patří mezi ně i archeologické rezervace, kde hlavním předmětem ochrany jsou pozůstatky mayské kultury. Mezi tyto archeologické rezervace patří také Lamanai, která se nachází na severu Belize v regionu Orange Walk na laguně New River Lagoon. Je vzdálená 58 km od města Orange Walk, odkud se dá dojet autobusem.

Středoamerický korálový útes (Sistema Arrecifal Mesoamericano, Mesoamerican Barrier Reef System), druhý největší korálový útes planety, největší na celé severní polokouli, se nachází při karibském pobřeží jihu mexického státu Quintana Roo, u břehů Belize, východní Guatemaly a severozápadního Hondurasu. Belizský bariérový útes (Belize Barrier Reef Reserve System) s rozlohou přes 1000 km2 a délkou téměř 260 km je potom jeho částí administrativně náležející k Belize. Ten se rozkládá v oblasti od ostrova Ambergris Caye na mexické hranici až k ostrovům Sapodilla Cayes na guatemalské hranici. V této bohaté mozaice atolů, písečných ostrůvků, porostů mangrove a pobřežních lagun žije nesmírné množství živočichů, ale i rostlin. Lokalita zapsaná v roce 1996 na Seznam světového dědictví UNESCO je rozdělena na sedm samostatných chráněných území.