Na jihozápadě Irska se nalézá Národní park Killarney zahrnující soustavu tří jezer a okolní krajinu na úpatí pohoří Iveragh Mountains s pozoruhodnými ekosystémy – původními dubovými a tisovými lesy, vřesovišti a mokřady, s některými vzácnými druhy flory i fauny. Národní park o rozloze 10 236 ha byl v roce 1981 vyhlášen UNESCO biosférickou rezervací. Hlavním cílem parku je ochrana přírody a ekosystémů v původním stavu. Krajina je také určena k rekreaci a cestovnímu ruchu.

Národní botanická zahrada Irska je významnou institucí, jejíž sbírky zahrnují téměř 20 000 rostlinných druhů a jejich kultivarů a její součást – Národní herbář – obsahuje téměř 750 tisíc herbářových položek nashromážděných za více než dvousetletou historii. Je proslulá svými skleníky s rostlinami z celého světa, návštěvníci mohou vidět venkovní expozice bylin, trvalek, růžovou zahradu, alpinum i mokřadní rostliny, zeleninovou zahradu a arboretum. Je domovem pro více než 300 ohrožených druhů rostlin z celého světa, včetně 6 druhů, které již ve volné přírodě vyhynuly. Její součástí je i satelitní zahrada Kilmcurragh v hrabství Wicklow, 50 km jižně od Dublinu.

Na jihozápadě Irska, v hrabství Kerry, stojí Muckross House obklopený zahradami. Byl vystavěn jako panské sídlo na břehu jezera Muckross při úpatí hory Mangerton Torc, nedaleko města Killarney. Dnes je sídlem návštěvnického centra národního parku Killarney.

V irském hrabství Wicklow, na úpatí pohoří Wicklow Mountains, asi 20 km jižně od Dublinu, se nacházejí světoznámé zahrady Powerscourt Gardens o rozloze 19 ha, nádherné kombinace terasových formálních zahrad se sochami, okrasnými jezírky s fontánami a s možností procházek lesními partiemi s více než 200 druhy dřevin.