Dálková komunikace Interamericana překračuje na trase ve směru z hlavního města Kostariky San José na jihovýchod země a dále do Panamy velmi vysoký hřeben pohoří Sierra de Talamanca. Sedlo, v němž překonává nejvyšší bod, leží pod vrchem s nepříliš optimistickým jménem Cerro de la Muerte (Smrtný kopec) ve výšce 3315 m n. m. Právě zde má dnešní cestovatel jednu z nejsnazších možností nahlédnout pod pokličku výškové stupňovitosti středoamerické vegetace.

Přibližně uprostřed západní poloviny Kostariky leží ve vysočině mezi aktivními sopkami Arenal a Tenorio dosti rozsáhlá oblast mlžných lesů v oblasti Monteverde. Chrání ji několik více či méně rozlehlých rezervací. Mezi nejvýznamnější patří Reserva biológica bosque nuboso Monteverde, vyhlášená v roce 1972 a později rozšířená na dnešní rozlohu 105 km2, na ni navazuje mnohem menší Reserva Santa Elena vyhlášená v roce 1989 na ploše 3 km2 a několik dalších chráněných ploch vlastněných soukromými subjekty.

Parque Nacional Cahuita se nachází na jihu kostarického karibského pobřeží, 45 km jihovýchodně od města Limón. Ochraňuje nejen rozsáhlou mořskou oblast o rozloze 224 km2 a jeden z mála dochovaných kostarických korálových útesů o velikosti 6 km2, ale patří sem také 10,7 km2 pevninské části parku, která chrání porosty mangrove a tropický deštný les. Území bylo chráněno již od roku 1970 jako Monumento Nacional Cahuita a teprve v roce 1978 došlo k vyhlášení národního parku.

Národní park Rincón de la Vieja byl vyhlášen v roce 1973 v části horského rozvodnicového hřebene, který prostupuje severozápadem Kostariky. Jeho rozloha činí 141 km2. Motivem ochrany je zde komplex biotopů v krajině stratovulkánu Rincón de la Vieja, který vytváří několik kráterů, z nichž nejvyšší jsou Von Seebach (1895 m) a Santa María (1916 m). Zahrnuje dosti dlouhý gradient vegetace od úpatí až po vrcholky, a to jak plochy se stabilizovanou vegetací, tak přirozená sukcesní stádia na plochách permanentně ovlivňovaných nedávným i současným vulkanismem, který započal asi před 3500 lety. Poslední menší erupce zde byla zaznamenána v roce 2011.

Na severozápadě země se při pacifickém pobřeží rozkládá jeden z rozsáhlejších národních parků Kostariky – Santa Rosa. Byl vyhlášen již v roce 1971, postupně rozšiřován a nyní zaujímá plochu 491 km2. Zahrnuje mořské pobřeží s několika plážemi a zázemí přilehlých pahorkatin; nejvyšším bod dosahuje nadmořskou výšku asi 450 m.

Centrální kotlina ve vnitrozemí Kostariky leží v nadmořské výšce 1000–1450 m a skýtá velmi příjemné klima. Právě sem se v minulosti soustředily španělské kolonizační aktivity, dnes jsou zde největší kostarická sídla, včetně současného hlavního města San José. Zdejší klima je třeba mimořádně vhodné pro pěstování kávy.

Ochrana přírody v Kostarice má mnoho různých podob. Vedle národních parků a přírodních rezervací, jejichž statut má podobu nám známou, řadu chráněných území vlastní a provozují také soukromníci. Pro nás je dost nezvyklá představa, že privátní subjekt provozuje rezervaci za účelem zisku – ale ve skutečnosti jde často o to, že živočichy, rostliny nebo vzácný ekosystém chrání pro to, aby je mohl „nabídnout“ návštěvníkům ve stylu ekoturistiky, safari nebo jiného podobného typu aktivit. V Kostarice je speciálně velmi oblíbený birdwatching nebo zkráceně birding, který bychom mohli do češtiny přeložit jako ptákování.

Zahrada Jardín Botánico Lankester se nachází 26 km od hlavního města středoamerické Kostariky San José a 4 km od města Cartago. Byla oficiálně otevřena v roce 1973 a jejím posláním je především studium a ochrana epifytické tropické flóry. Je řízena jako výzkumné pracoviště Kostarickou univerzitou.

Zahradu Finca la Isla najdete na severním okraji drobné kostarické vesnice Puerto Viejo de Talamanca, která je jedním z turistických center na karibském pobřeží. Rozkládá se na povlovných kopečcích pár set metrů od pláže.

Kostarická soukromá botanická zahrada Jardín Botánico Else Kientzler se nachází v severní části města Sarchí v severozápadní části centrálního údolí. Není lehké ji najít, několik desítek metrů západně od náměstí je na křižovatce u fotbalového hřiště malá cedulka, musíte se dát směrem doprava do kopečka a ještě dál nad stadiónem ji najdete u areálu Kientzlerova zahradnického podniku, kterým musíte projít.