Kurská kosa (litevsky Kuršių nerija, rusky Куршская коса) je písečný poloostrov v jihovýchodním cípu Baltského moře. Je 180 km dlouhý a 400 m až 3,8 km široký, má tvar úzké kosy a odděluje od Baltského moře Kurský záliv. Severní část poloostrova dlouhá 97 km patří Litvě, jižní Rusku (Kaliningradská oblast). Poloostrov pokrývají borové lesy a pás písečných přesypů; podle nich je kosa někdy také zvaná Baltská Sahara. Vzhledem k jedinečnému charakteru krajiny je Kurská kosa od roku 2000 zařazena na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO. První kroky k ochraně tohoto území byly podniknuty v roce 1960, kdy se Kurská kosa stala přírodní rezervací. Většina litevské části kosy je od roku 1991 národním parkem o rozloze 265 km2; z toho 125 km2 je v Baltském moři a 42 km2 v Kurském zálivu. V národním parku Kuršių nerija roste asi 900 druhů rostlin, z nich je 31 na Červeném seznamu Litvy.