Botanická zahrada Lotyšské univerzity v Rize se rozkládá na více než 15 ha a hostí ve venkovních expozicích a sklenících na 5400 taxonů místních i exotických rostlin.