Květena Nového Zélandu je dosti bohatá a rozhodně velmi zajímavá. Geografická izolovanost této oblasti od zbytku světa je příčinou zdejšího vysokého stupně endemismu. Uvádí se, že na Novém Zélandu se vyskytuje zhruba 2400 taxonů původních cévnatých rostlin, přičemž endemických je až 80 procent z nich.